کاهش ضریب جینی در دولت قبل، یک بحران بود

کاهش ضریب  جینی در دولت قبل، یک بحران بود

سیب موز: کاهش ضریب جینی در دولت قبل، یک بحران بود

سیب موز

شرق: همواره از مدیریت اقتصاد در دوران جنگ به عنوان شاهکار یاد می شود. دورانی که با وجود بحرانی هشت ساله، حتی یک مورد مرگ ومیر ناشی از قحطی ها و اپیدمی ها گزارش نشد. دورانی که به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، «با وجود اینکه همه چیز حکم می کرده ما بدترین دوره های عملکرد اقتصادی را داشته باشیم، از 17 رکورد در عملکرد اقتصادی ایران در40 سال گذشته، 14 رکورد در این دوره اتفاق افتاده است». از سویی دیگر، با توجه به اینکه در یک اقتصاد رانتی متکی بر نفت، شرایط به گونه ای رقم می خورد که تحت دوره های رونق قیمت نفت و در دوران های افول قیمت نفت، همه مناسبات بازتولیدکننده توسعه نیافتگی فعال می شوند، یکی از مهم ترین تصمیمات در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شکستن این دور باطل از طریق کاهش تعمدی صدور نفت خام از روزانه چهار میلیون بشکه، به 800 هزار بشکه در روز بود که سبب شد شوک منفی 30درصدی به تولید ناخالص داخلی ایران وارد شود که اقتصاد ایران توانست بخش اعظم این شوک منفی را درون خود جذب کند و در سال 1358 به منفی هشت درصد رسید، بدون اینکه کوچک ترین اختلالی در فرایند اداره کشور اتفاق بیفتد. در ادامه، سخنرانی مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی را در نخستین روز بررسی اقتصاد دفاع مقدس می خوانید.

جنگی بدون قحطی

به گزارش سیب موز

موضوعی که می خواهم در این جلسه درباره آن صحبت کنم، الگوی توسعه همه جانبه در دوران دفاع مقدس است؛ واقعیت این است که تجربه دفاع مقدس برای ما از جنبه های گوناگون اهمیت ویژه ای دارد؛ بنابراین کم اهمیت دادن به کوشش های ژرف کاوانه درباره این پدیده، از شگفتی های نظام آموزشی، پژوهشی و تبلیغاتی ماست؛ برای مثال برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران با یکی از طولانی ترین جنگ ها مواجه بوده ایم؛ اما حتی با یک مورد ثبت شده از مرگ ومیر ناشی از قحطی ها و اپیدمی ها روبه رو نیستیم. یکی دیگر از آن وجوهی که پرداختن به این دوره را واقعا پراهمیت می کند و من دست کم در دو دهه گذشته چندین بار آن را گوشزد کرده ام آن است که با وجود اینکه در آن دوره همه چیز حکم می کرده ما بدترین دوره های عملکرد اقتصادی را داشته باشیم، از 17 رکورد در عملکرد اقتصادی ایران در 40 سال گذشته، 14 رکورد در این دوره اتفاق افتاده است. محور دیگری که به نظر من ضرورت مطالعه جدی این دوره را برجسته می کند، مشکل تداوم یافته توسعه نیافتگی در ایران است، از این زاویه یک مسئله بسیار حیاتی این است که این مسئله را بررسی کنیم که چرا اقتصاد ایران زیر رفشارهای طاقت فرسا، توانسته این عملکرد قابل دفاع را ارائه کند؛ اما در دوره های بعد نتوانسته این کار را انجام دهد. من معمولا از لفظ پارادوکس توسعه خواهی در یک اقتصاد رانتی استفاده می کنم؛ مضمون گوهری این مفهوم این است که توسعه خواهی، مستلزم سطوحی از قابلیت دورنگری و آینده شناسی است، درحالی که در اقتصاد سیاسی رانتی، به صورت نظام وار فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به سمت افق کوتاه مدت کشیده می شود. در این زمینه یک مسئله بسیار مهم معرفتی دیگر هم وجود دارد و آن این است که از جنبه روش شناختی گفته می شود ما با تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه به مسائل سطح کلان و تقدم رتبه ای مسائل سطح کلان نسبت به سطح خرد روبه رو هستیم؛ یعنی تا زمانی که نتوانیم در یک سطح درخور، مسائل سطح توسعه مان را حل کنیم، نخواهیم توانست مسائل سطح کلان و سطح خردمان را هم به شکل بایسته و پایدار حل وفصل کنیم. هنوز هم کسانی هستند که گمان می کنند در یک ساخت توسعه نیافته رانتی با استفاده از ابزارهای کلاسیک و صرفا اقتصادی می شود مسئله اقتصادی را حل وفصل کرد، درحالی که وقتی شما آثار برجسته ترین و ممتازترین نظریه پردازان توسعه معاصر را ملاحظه می کنید، اینها با یک اسلوب روش شناختی بسیار درخور اعتنا نشان می دهند در یک ساخت توسعه نیافته تا زمانی که کانون های تعریف قاعده بازی اقتصادی در معرض اصلاح جدی قرار نگیرند، حل وفصل پایدار مسئله اقتصادی غیرممکن خواهد بود.

جذب شوک منفی 30درصدی تولید ناخالص داخلی

به طور طبیعی در همه جای دنیا، در دوران جنگ مسئله اصلی، مسئله بقاست و مسائل مربوط به توسعه در واقع جنبه حاشیه ای پیدا می کنند؛ اما هم زمان شدن تقریبی جنگ تحمیلی با دوران پیروزی انقلاب اسلامی، پتانسیلی برای جامعه ما ایجاد کرد. در اقتصادهای رانتی یکی از مهم ترین دورهای باطل تداوم بخش توسعه نیافتگی، اتکا به رانت نفتی است، وقتی یک کشور به چنین رانتی اعتیاد پیدا کرد، شرایط به گونه ای رقم می خورد که در دوره های رونق قیمت نفت به دلایلی و در دوره های افول قیمت نفت به دلایلی دیگر، همه مناسبات بازتولید کننده توسعه نیافتگی فعال می شوند؛ بنابراین یکی از کارهایی که جز در چنین شرایطی امکان ندارد که مسئولان یک کشور جرئت تصمیم گیری درباره اش داشته باشند، در دوره ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاده و آن این است که برای اینکه این دور باطل شکسته شود، یک تصمیم راهبردی گرفته شده و براساس آن صدور نفت خام از روزانه چهارمیلیون بشکه، به 800هزار بشکه در روز تقلیل پیدا کرده است. ما در سازمان برنامه و بودجه مطالعه هایی داریم که نشان می دهد این تصمیم یک شوک منفی 30درصدی به تولید ناخالص داخلی ایران وارد کرده؛ اما شما در هیچ یک از سال های پس از پیروزی انقلاب ایران نمی بینید تولید ناخالص داخلی ایران چنین سقوطی را به نمایش گذاشته باشد و این در واقع بازتاب این است که اراده، اندیشه، صداقت و مدیریتی که در دوره دفاع به کار گرفته شد و انرژی مردمی خارق العاده ای که آزاد شد، توانسته بخش اعظم این شوک منفی را درون اقتصاد جذب کند و در سال 1358 رشد منفی تولید ناخالص داخلی در ایران حدود هشت درصد بوده است. وقتی به لحاظ تحلیلی ریشه های این مسئله را نگاه می کنید، می بینید این رشد منفی مایه افتخار است؛ یعنی ما توانستیم یک شوک منفی 30درصدی را در این تراز جذب کنیم، بدون اینکه کوچک ترین اختلالی در فرایند اداره کشور به وجود بیاید. اگر محدودیت هایی را که نظام جدید داشته، لحاظ کنید شگفت انگیزی آن کارنامه خیلی جدی تر به چشم می آید؛ برای نمونه فرض کنید انقلاب ایران اواخر سال 57 پیروز شده، اواسط سال 59 جنگ شروع شده، این شرایطی است که نظم کهن فروپاشیده و هنوز زمان کافی برای جایگزینی ارکان نظم جدید وجود نداشته است.

قراردادهای دائم کار  در  دوران جنگ

از سویی در ادبیاتی که سازمان بین المللی کار ایجاد کرده، یکی از بزرگ ترین تهدیدها برای توسعه در مقیاس جهانی، مسئله ناامنی یا احساس ناامنی از نظر موقعیت شغلی است؛ این ماجرا زمانی معنی دارتر می شود که یادآوری کنم در کل دوره جنگ بالغ بر 85درصد قراردادهای کاری، قراردادهای دائمی بوده که امنیت بخش ترین نوع قرارداد برای نیروی کار است، طنز تلخ ماجرا این است که در دوره تعدیل ساختاری کار به جایی رسیده که امروز براساس برخی گزارش ها بیش از 85 درصد قراردادهای کار، قراردادهای موقت هستند. از منظر توسعه اقتصادی-اجتماعی در دوره جنگ راهبرد ما با الهام از قانون اساسی این بود که هر ایرانی باید بتواند با تکیه بر دستمزد یک شیفت کار شرافتمندانه یک زندگی را اداره کند.

هزینه صفر برای 54 درصد از نقدینگی در دوران جنگ

یکی دیگر از کانون های اصلی بازتولیدکننده بحران در شرایط کنونی این است که وزن فعالیت های غیرمولد اعم از واردات کالاهای غیرضروری، دلالی های غیرعادی، رشوه و... به طرز غیرمتعارفی بالا رفته است؛ ولی وقتی از این زاویه آن دوره را نگاه می کنیم، می بینیم که با یک پردازش کوچک روی داده های موجود در سایت بانک مرکزی، در کل دوران دفاع مقدس 54 درصد هزینه از کل نقدینگی کشور برای اقتصاد ملی صفر بوده که اصلا چنین چیزی برای مدیریت پولی فعلی کشور متصور نیست. در ادبیات توسعه گفته می شود که نرخ بهره واقعا موجود که میانگین وزنی نرخ بهره در بازار رسمی پول و بازار غیررسمی پول است، به مثابه یک گواه برای امنیت حقوق مالکیت در نظر گرفته می شود؛ یعنی هرقدر نرخ بهره کمتر باشد، به معنی وجود امنیت بیشتر برای حقوق مالکیت است و برعکس. در کل دوره پس از جنگ میانگین نرخ بهره همواره بیش از سه برابر دوره جنگ بوده است. این به این معناست که سیاست های شوک درمانی و بازارگرایی افراطی فقط این نیست که مردم ما را دچار فقر گسترده کرده و جایگاه ما را در میان کشورها تنزل داده است؛ بلکه زمینه تولید را در کشور دچار اختلال های گسترده کرده و ما به این مسئله از زوایای مختلف می توانیم توجه کنیم. در ادبیات موضوع می گویند اگر می خواهید تولید رشد کند، باید ابتدا هزینه فرصت مفت خوارگی را بالا ببرید و این کار در عالی ترین و بی سابقه ترین شکل در تاریخ صدساله اقتصادی ایران در دوره دفاع مقدس اتفاق افتاده است و رمز اصلی موفقیت ها در آن دوران همین است.

کاهش انگیزه های مفت خوارگی در  دفاع مقدس

در دفتر پژوهش های اقتصادی و توسعه اتاق بازرگانی مشهد بر گزارشی که بانک جهانی در سال 2015 منتشر کرده، مطالعه ای صورت گرفته است که طبق آن، میزان اتکا به رانت منابع طبیعی نسبت به جی دی پی برای کل کشورهای جهان دوره زمانی 1970 تا 2013 اندازه گیری شده است. میانگین میزان اتکا به رانت منابع طبیعی را در دوره سال های 1353 تا 1357 با دوره جنگ و با دوره شوک آخر نفتی یعنی 1384 تا 1392 مقایسه کردم. براساس استانداردی که بانک جهانی انتشار داده است، میانگین اتکا به رانت منابع طبیعی در دوره اول 34.22 درصد بوده و این نسبت در سال های جنگ به 14.44 درصد کاهش یافته و در دوره سوم به 41.33 درصد رسیده است. این برجسته ترین نماد کاهش انگیزه های مفت خوارگی در ایران در چهل ساله اخیر است که یکی از شاه بیت های کارنامه دولت در دوران دفاع مقدس محسوب می شود. در سال 2007 یک کتاب منتشر شده که مجموعه چندین مقاله از برجسته ترین اقتصاددانان توسعه ربع اول قرن بیست و یکم است و ویراستارش هم جوزف استیگلیتز بوده و جای دریغ فراوان دارد که هنوز به فارسی ترجمه نشده است. بحث هایی که هم اکنون ارائه می کنم، از مقاله «تری کارل» در آن کتاب است. او از مفهوم رانت به مثابه مکان پرجاذبه استفاده می کند و می گوید دل کندن از رانت خیلی سخت است و سطح بسیار بالایی از بلوغ فکری را می خواهد که بتواند هزینه فرصت مفت خوارگی را بالا ببرد. کارل در این مقاله برای اقتصادهای نفتی مکان پرجاذبه را معادل مفهوم تله نفتی قرار می دهد و می گوید اگر این تله کنترل نشود، سیستم در همه عرصه های حیات جمعی دچار ناپایداری خواهد شد و می گوید کارکرد کلیدی دولت رانتی این است که از یک طرف دولت را به یک مکان پرجاذبه یعنی کانون توزیع رانت تبدیل می کند و از طرف دیگر این شرایط زمینه ای را فراهم می کند تا گروه های رانت جو برای تصرف دولت، سرمایه گذاری کنند. کارل در این کتاب می گوید وقتی دولت تبدیل به مکان پرجاذبه امکانات توزیع رانت می شود، ترمز قدرتمند کمیابی از کار می افتد! و بنابراین دور باطل نفتی شدن استقرار و استمرار پیدا می کند و ریشه های توسعه نیافتگی را بازتولید می کند. او همان جا بیان می کند که این از کارکرد افتادن ترمز قدرتمند کمیابی پروژه های جاه طلبانه، از منزلت انداختن کار و تلاش، تشویق های غیرعادی به فعالیت های غیرمولد و اعمال کمترین حساسیت نسبت به گسترش و تعمیق فساد است! این همان چیزی است که در سطح نظری به آن، سیطره یافتن سازمان های مافیایی نسبت به سازمان های تولیدی می گویند. سپس کانال هایی که این مناسبات را بازتولید می کند، نام می برد. یکی بحران مشارکت، دومی بحران شفافیت و سومی بحران نظارت و پاسخ گویی است و از طریق این بیان می کند که این بحران ها انگیزه های دانایی، کارایی و بهره وری را به حداقل می رسانند؛ بنابراین 12 پیامد را ذکر می کند: هنگامی که این مناسبات حاکم شود، رشد اقتصادی بسیار اندک یا منفی خواهد شد. برای شکل گیری پیچیدگی اقتصادی و ایجاد قابلیت برای تولید کالاهای متنوع، اختلال ایجاد خواهد شد. شاخص های رفاه اجتماعی تضعیف می شوند و سطوح بالای فقر، نابرابری و بی کاری اتفاق می افتد، فساد گسترش و تعمیق پیدا می کند، حمکرانی و حاکمیت قانون ضعیف می شود و تهدید خودکامگی تبدیل به تهدید اصلی در نظام حیات جمعی می شود، فرهنگ رانت جویی مسلط می شود، محیط زیست دستخوش بحران می شود، تعرض به حقوق بشر تسهیل می شود و بالاخره ریسک بی ثباتی و ناامنی در کادر خطر درگیری های داخلی و خارجی هم افزایش پیدا می کند.

سرمایه گذاری های دولتی در بخش های مولد

وقتی می گوییم در دوره جنگ شرایط به گونه ای برای بازیگران اقتصادی احساس امنیت ایجاد کرده که در این مطالعه، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوره جنگ تحمیلی با دوره 1384 تا 1392 مقایسه شده است. خود این مطالعه بهترین گواه است مبنی بر اینکه نهادگرایان راجع به امنیت حقوق مالکیت و رابطه آن با نرخ بهره مؤثر چه چیزی می گویند. براساس محاسبات دفتر پژوهش های اقتصادی و توسعه اتاق مشهد در دوران دفاع مقدس دولت دائم از سرمایه گذاری های دولتی در زمینه ماشین آلات و ساختمان کاسته و این بخش خصوصی مولد است که رشدی خارق العاده دراین زمینه به نمایش گذاشته است. به قیمت های ثابت 1383 به طور متوسط در سال های جنگ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به وسیله بخش خصوصی مولد سالانه 3.88 درصد مثبت بوده. همین شاخص در سال های 1384 تا 1392 به طور متوسط سالانه رشد منفی 8.2 درصد داشته است!

حال شما اگر اینها را در کنار میزان اتکا به رانت نفتی نمایش دهید و اینکه زمان جنگ نگرش مسلط چگونه بود؛ اما اکنون در دوره صلح چه بینشی حاکم است، آن گاه معنی داری هوشمندی هایی را که در طراحی ساختار نهادی تولیدمحور در دوره جنگ استفاده شده بود، می توانید بهتر درک کنید و اینها همه نشان دهنده آن است که اگر در آن زمان ثبات و پایداری و رفاه نسبی متناسب با شرایط داشتیم، هیچ کدام مبتنی بر احساسات نبود؛ بلکه مبتنی بر یک رویکرد راهبردی توسعه گرا بود که دستاوردهای خود را ظاهر کرد. در این مبنای نظری که تولیدمحوری را در برابر توزیع مجدد قرار می دهد، بیان می کند مهم ترین دلیل برای اینکه در این مناسبات مبتنی بر تولید حرکت به سمت توسعه آغاز می شود، این است که یکی از مهم ترین بایسته های نظم تولیدمحور این است که نظم اجتماعی در همه ابعاد حیات جمعی یک نظم غیرقائم به شخص می شود؛ یعنی ضابطه محوری جای صلاحدیدهای شخصی را می گیرد که در یک کلام کلید و رمز اصلی حرکت به سمت توسعه است.

کانون اصلی توزیع رانت شفاف شود

در دوره جنگ می توان نشان داد در تمام جمهوری اسلامی در هیچ دوره ای به اندازه آن دوره، علم و قانون و برنامه مبنای تصمیم گیری و تخصیص منابع نبود. در یک اقتصاد رانتی اگر بخواهیم به سمت توسعه حرکت کنیم، مهم ترین ابزار این است که کانون اصلی توزیع رانت، شفاف شود. اکنون بر سر موضوع FATF چه بلوایی شده، همه زدوخورد سیاسی و جناحی شده است و قاعده بحث کارشناسی گویی به کلی غایب است و اینکه آیا FATF ماجرای عملکرد اقتصادی ایران را به سمت شفافیت بیشتر می برد یا نبود شفافیت بیشتر؟! در دوره جنگ برای اولین بار و تا امروز برای آخرین بار در کل دوره بالغ بر صدساله گرفتاری ایران در نفت، مهندس موسوی به عنوان نخست وزیر داوطلبانه خودشان برای رئیس مجلس نامه نوشتند و بیان کردند که ما تقاضا می کنیم که تصمیم گیری درباره دلار های نفتی هم مثل درآمدهای ریالی دولت از کانال مجلس عبور کند و در آن جلسه نشان دادم که از پنج زاویه این اقدام، یعنی شفاف سازی کانون اصلی توزیع رانت نفتی باعث شد که ایران در آن زمان با وجود همه موانع و بحران ها به سمت توسعه حرکت جهش کند. این پنج زاویه عبارت اند از:

1. به محض اینکه توزیع رانت شفاف شود، هزینه فرصت رانت جویی بالا می رود. آنجا که رانت جویان برای دستیابی به منابع نفتی پشت پستو (درهای بسته) با یک مقام دولتی چانه زنی کنند و آنجا که در صحن علنی مجلس حداقل رضایت 150 نماینده را جلب کنند. در این ابعاد هزینه فرصت رانت جویی با این نوآوری نهادی بالا رفت.

2. دولت با این کار کل سیستم اجرائی کشور را با این روش علیه فساد مالی واکسینه کرد؛ یعنی هنگامی که رانت جویان می آمدند و تقاضای رانت می کردند، پاسخ آن بود که بروید و رضایت مجلس را بگیرید. اگر تصویب کردند، ما در خدمت هستیم.

3. با این کار خود نهاد دولت پاسخ گو شد؛ یعنی چون این تصمیم یعنی چگونگی توزیع دلارهای نفتی از کانال قانون عبور کرد، دولت برای هر یک دلاری که تخصیص می داد، باید به قانون گذار پاسخ گو بود. یادتان باشد که وقتی ماجرای ترجیح واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش به واردات داروهای حیاتی و مواد اولیه تولیدی در سال 91 برملا شد، برملاکننده عزل شد و کسی هم واکنش خاصی نشان نداد و از این اجحاف فاحش شکایتی نکرد. به نظر من این شرافتی شد برای خانم وزیر. آن کسی که این کار را کرد، هرگز مواخذه نشده، چرا؟ چون وقتی که تخصیص دلارهای نفتی از کانال قانون عبور نکند، تابع صلاحدید شخصی است.

4. امکان اعمال نظارت های تخصصی مدنی با این کار دولت فراهم شد. این تدبیر آیت الله شهید دکتر بهشتی بود که مقرر کرد و موافقت خبرگان قانون اساسی را هم جلب کرد که هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور می کند، شفاف می شود و چون تخصیص دلارهای نفتی شفاف شد، امکان نظارت های تخصصی مدنی نیز فراهم شد و این به معنای جلب مشارکت همگان در مقدرات خود نیز بود.

5. مهم ترین دستاورد این اقدام این بود که به همه بازیگران اقتصادی پیام داد که دوران به سر آمده و اگر کسی می خواهد برخوردار شود، باید استعدادهای خود را در مسیر تولید به کار بیندازد و این کلید اصلی نجات است و اگر اکنون مشاهده می کنیم که با یک از کارکردافتادگی سیستمی روبه رو هستیم؛ به خاطر این است که در شرایط کنونی نهادهای مشوق تولید و کارایی و بهره وری به کلی مقهور نهادهای مشوق رانت و دلالی و واردات شده اند.  برای مثال کاهش ضریب جینی در دوران قبل را به دلیل خروج بی سابقه سرمایه های انسانی و مادی از کشور، فروپاشی طبقه متوسط درآمدی و تقویت دوپینگی و ناپایدار گروه های فرودست جامعه از طریق پرداخت های نقدی بود که تأثیری کم دوام داشت. این عوامل، موجب بروز بحران در اقتصاد ایران بود و نمی توان از کاهش ضریب جینی دولت قبل، به عنوان دستاورد یاد کرد.