بترس از خطر گمراهی

بترس از خطر گمراهی

سیب موز: بترس از خطر گمراهی

سیب موز مبادله، معاوضه یا به نمایش موقت گذاشتن یک اثر یا آثاری از یک موزه با موزه های دیگر دنیا همیشه رسم بوده است و رسمی نیکو.

اما... اگر به دیده ها و دانسته هایمان رجوع کنیم، می بینیم که همیشه با اطلاع رسانی و مصاحبه از سوی مسئولین موزه و با نظرسنجی از مشاورین موزه و اهالی هنر همراه بوده است.

در اینجا سنگ بنای این کار از اول کج نهاده شد. یعنی در سکوت و بدون هیچ اطلاع رسانی و با پنهان کاری این کار شروع شد و همین شک و بدگمانی را در دل اهالی هنر به وجود آورد. و به حق.

به گزارش سیب موز

ما صاحب گنجینه ی فوق العاده ای هستیم که البته هنوز با وجود درخواست های مکرر فهرست درستی از آثار به علاقه مندان ارائه نشده و همیشه از این کار طفره رفته اند و خدا داند چرا؟ و (حالا که آن را از دید خودمان دریغ کرده ایم)، چه خوب است که آن را در معرض دید اغیار بگذاریم.

آقایان، این (در دید اغیار گذاشتن) راه درست تری دارد. راهی شفاف تر و با اطلاع رسانی درست تر.

اما اشکالاتی که ما را به این اعتراض کشاند:

- دنیا فعلا دنیای نامطمئنی است و فضا، فضای قابل اعتمادی نیست. بمب گذاری ها و دشمنی ها با ایران و اسلام و تهمت های ناروا و... پس الان وقت این کار نیست.

حالا گیریم در دنیای پر صلح و صفایی قرار بود این نمایشگاه برگزار شود. پس می بایست پیش از بروز هر بدگمانی از سوی اهالی هنر، از سوی موزه، اطلاع رسانی درست می شد و از عده ای برای این کار مشورت می گرفتند و بعد آثار انتخاب می شد و بعد اعتبار موزه ی طرف مقابل و قرارداد و قرارهای مالی و نحوه ی بسته بندی و ارسال آثار و ضمانت هایی برای هر اتفاق سوئی به تأیید گروه مشاورین می رسید و بعد یا علی...

موزه ی طرف قرارداد موزه ی دست اول برلین نیست. موزه های مهم تری برای این کار هستند. (چرا همیشه دوست داریم با دست دوم و سوم ها همکاری کنیم؟ که حتما این هم حکمتی دارد). معلوم نیست کدام آثار به این سفر پرخطر می روند. فقط می دانیم که طرف آلمانی گفته: «هر چه خواستیم به دست آوردیم».آن هم در ازای وجهی بسیار ناقابل که به نظر دوستان خیلی زیاد آمده! یک میلیون و پانصد هزار دلار برای حدود یک میلیارد بهای این سی عدد کار. که باید به دوستان بگوییم اصلا و ابدا جای خوشحالی ندارد.حرف زیاد است. اما در نهایت به این نتیجه می رسم که با صدای بلند بگویم: آقایان نکنید این کار را.از خر شیطان بیایید پایین. به خدا ما، هم خیر مملکت را می خواهیم و هم خیر گنجینه مان را. آقایان ما مسئولیم و متعهد و دلسوز. نکنید این کار را.