در انتظار تصمیم سیاسی

در انتظار تصمیم سیاسی

سیب موز: در انتظار تصمیم سیاسی

سیب موز پیشرفت روابط معمول میان بانک های ایرانی و بانک های خارجی، پس از برجام همچنان با مانع تراشی ایالات متحده مواجه بوده و در نتیجه سرعت کافی را نداشته است. گرهی که به تازگی در ماجرای برداشت پول از حساب شرکت ملی نفت در انگلستان به وجود آمد، از تداوم نگرانی بانک های اروپایی و برقرارنشدن روابط معمول بانکی با بانک های اروپایی حکایت می کند؛ البته چند بانک در آلمان و ایتالیا همکاری هایی را آغاز کرده اند؛ اما سطح مبادلات به ارقام بالا نزدیک نشده و مانع اصلی ناهماهنگی لازم در ایالات متحده است. به نظر می رسد تنها راه حل، مسئله پیگیری و فشار دکتر ظریف، بخش های مختلف وزارت خارجه و سایر دستگاه های ذی ربط بر کشورهای 1+5 برای انجام تعهدات خود در سند برجام و اتخاذ یک تصمیم سیاسی در سطح ایالات متحده باشد.

به تازگی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز دیداری با مقامات وزارت خزانه داری انگلستان داشته است که در راستای یادآوری تعهدات طرف های مقابل بی تأثیر نیست؛ مسئله اینجاست که سه کشور اروپایی آماده برقراری روابط معمول بانکی هستند؛ اما درباره موضع آمریکا در این زمینه نگرانی دارند. وزیر خارجه ایالات متحده در چند موضع گیری رسمی، بر نبود مانع برای برقرارشدن روابط بانکی با ایران تأکید کرده است؛ اما مسئله اصلی، موضع سازمان کنترل دارایی های مالی خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده «OFAC» است که به دلیل وجود تحریم های غیرهسته ای، همچنان در این باره چراغ سبز  نشان نداده است.

برخی تحلیل های اخیر به ارتباط این کارشکنی با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره می کند که به نظر نمی رسد چندان مسموع باشد، زیرا ممکن است پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فضا در مقایسه با امروز نامساعدتر هم شود. درعین حال حضور هرچه بیشتر شرکت های بزرگ اروپایی در حوزه های نفت، گاز و نیروگاهی در پروژه های ایران می تواند یک عامل فشار جدی از سوی آن شرکت ها بر دولت ها و بانک های بزرگ خارجی برای برقراری روابط معمول بانکی باشد.