جنبشی نیازمند بازسازی

جنبشی نیازمند بازسازی

سیب موز: جنبشی نیازمند بازسازی سیب موز جنبشی نیازمند بازسازیونزوئلا این روزها میزبان نشست بزرگی است و آن برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد...

ونزوئلا این روزها میزبان نشست بزرگی است و آن برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد. این جنبش در دهه 1960 و در اوج جنگ سر میان دو قدرت شوروی سابق و آمریکا ایجاد گردید. هدف این جنبش نیز اعلام عدم تعهد به دو بلوک شرق و غرب و اعلام استقلال از جنگ ها و منازعات آنان بوده است. اکنون 130 کشور در عضویت این جنبش قرار دارند و ریاست آن نیز در طول 4 سال اخیر با جمهوری اسلامی ایران بوده و نشست ونزوئلا نیز برای واگذاری ریاست به این کشور برگزار می شود.

نشست مذکور در حالی برگزار می شود که بسیاری از ناظران سیاسی بر این عقیده اند که جنبش عدم تعهد چنان باید از ظرفیت های خود در عرصه های مختلف بهره نگرفته حال آنکه می تواند به عنوان یک قدرت جهانی ایفای نقش نماید. بخش عمده ای از جمعیت جهان، اقتصاد ، منابع انرژی ، ظرفیت های سیاسی و امنیتی در قالب این جنبش قابل شکل گیری است. آنچه در دنیای امروز مشاهده می شود از یک سو ناکارآمدی سازمان ملل متحد و از سوی دیگر مجموعه ای از بحران های امنیتی و سیاسی و اقتصادی است که سراسر جهان را فراگرفته است. هر چند که نظام دو قطبی با فروپاشی شوروری سابق به تاریخ پیوسته اما نظام سلطه با محوریت آمریکا همچنان به دنبال بهره گیری از فضای پر تنش برای القا نظام تک قطبی و سلطه یک جانبه خود بر جهان است.

به گزارش سیب موز جنگ های خونین و وضعیت بحرانی اقتصاد جهانی و سراسری شدن بحران امنیتی در قالب گروه های تروریستی را رهاورد این دیدگاه می توان دانست. در این شرایط جنبش عدم تعهد از یک سو می تواند با بهره گیری از ظرفیت های 130 عضو، تغییرات بنیادین در سازمان ملل را رقم زده و آن را از ابزار دست نظام سلطه خارج سازد و از سوی دیگر می تواند با انسجام سراسری برای حل بحران های اقتصادی، سیاسی و امنیتی جهان گام بردارد. آنچه لازمه تحقق این امر است انسجام درونی و ایجاد روحیه خودباوری در میان این جنبش است. اصلی که تاکنون کمتر شکل گرفته که نتیجه آن نیز استمرار انفعال این جنبش در معادلات جهانی و حتی درونی است. نشست سازمان ملل در روزهای آینده آغاز خواهد شد و آن زمان مناسبی است که جنبش عدم تعهد بتواند از فضای مذکور خارج و در مسیر پایان دوران انفعال گام بردارد. در این میان حمایت از مبارزان واقعی با تروریسم در قالب سوریه، عراق و متحدانشان و نیز مقابله با جنایات سعودی در یمن و صهیونیست ها در فلسطین می توان نقطه آغازی برای این مهم باشد که نتیجه آن ارتقا جایگاه جهانی عدم تعهد و رسیدن آن به جایگاه واقعی خود در معادلات جهانی خواهد شد.