همراهی چکناواریان با یک گروه تئاتری

سیب موز: سرویس هنر سیب موز به نقل از موسیقی ایرانیان؛ بخش موسیقی:

همراهی چکناواریان با یک گروه تئاتری

سیب موز: همراهی چکناواریان با یک گروه تئاتری به گزارش سیب موز: لوریس چکنواریاننمایش «عالیجنابان مفلس» به کارگردانی مشترک میثم عبدی و آندرانیک خچومیان و به سرپرستی لوریس چکناواریان به صحنه می رود.گروه تئاتر “اشتباهات” قصد دارد، نمایشی را به نویسندگی هاکوب بارونیان و از جدیدترین ترجمه های آندرانیک خچومیان اجرا کند.میثم عبدی در این باره توضیح داد: این نمایش به کارگردانی مشترک من و آندرانیک خچومیان به صحنه می رود و قرار است با حمایت لوریس چکناواریان به عنوان سرپرست و نیز آهنگساز آماده شود.وی با اشاره به اینکه این اولین حضور جدی چکناواریان در تئاتر است، ادامه داد: در اجرای جدید گروه، نمایشی با نام «عالیجنابان مفلس» را به صحنه می بریم که البته هنوز سالن اجرا مشخص نیست و فقط نامه نگاری های اولیه ای با ایرانشهر انجام داده ایم، ضمن اینکه بازیگران نمایش هم هنوز قطعی نشده اند.به گزارش ایسنا، میثم عبدی اخیرا پروژه ای را در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر اجرا کرد و در آن دو نمایش «کمدی اشتباهات» و «کمدی استشمامات» را هم به صحنه برد.