خواننده سرشناس و جذاب ترکیه بالاخره ازدواج کرد! +تصاویر

خواننده سرشناس و جذاب ترکیه بالاخره ازدواج کرد! +تصاویر

سیب موز: خواننده سرشناس و جذاب ترکیه بالاخره ازدواج کرد! +تصاویر

سیب موز: خواننده سرشناس و جذاب ترکیه بالاخره ازدواج کرد! +تصاویر

موفقیت تارکان از سال 1994اغاز شد یعنی زمانی که در اجرای های زنده تلوزیونی و رادیویی ظاهرمی شد.

خواننده مشهور

«تارکان» بالاخره پس از سال ها ازدواج کرد و با این کار به شایعاتی که در رابطه با او شکل گرفته بودند پایان داد.

تارکان یکی از بزرگترین ستاره های پاپ ترکیه است که سبک منحصر به فرد او در موسیقی که تلفیقی از موسیقی شرقی و غربی است تا کنون توسط خوانندگان دیگر ارائه نشده بود.

موفقیت تارکان از سال 1994اغاز شد یعنی زمانی که در اجرای های زنده تلوزیونی و رادیویی ظاهرمی شد.

به گزارش سیب موز: خواننده سرشناس و جذاب ترکیه بالاخره ازدواج کرد! +تصاویر

خواننده سرشناس و جذاب ترکیه بالاخره ازدواج کرد! +تصاویر 2

خبر ایرانی

گرداوری:سیب موز