آیت ا... خاتمی با انتقاد از برخی اظهارنظرها پیرامون تریبون نماز جمعه: کم کم می گویند تحلیل سیاسی هم نکنید

آیت ا... خاتمی با انتقاد از برخی اظهارنظرها پیرامون تریبون نماز جمعه: کم کم می

سیب موز: آیت ا... خاتمی با انتقاد از برخی اظهارنظرها پیرامون تریبون نماز جمعه: کم کم می گویند تحلیل سیاسی هم نکنید

سیب موز آیت ا... خاتمی با انتقاد از برخی اظهارنظرها پیرامون تریبون نماز جمعه: کم کم می گویند تحلیل سیاسی هم نکنید

آیت ا... سید احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران، در خطبه های نماز جمعه به موضوع FATF اشاره کرد و گفت: در این رابطه، گفتنی های زیادی گفته شده است، اما گفتنی ای که بنده می گویم از جنس گفتنی های موجود نیست. درست است. جای تصمیم در این عرصه شورای عالی امنیت ملی است، نه نماز جمعه، اما نماز جمعه جای روشنگری است.

وی افزود: آن طرف دنیای اسلام حادثه ای اتفاق افتاد. به خطیب نماز جمعه می گویند شما آن را تحلیل کنید، اما حادثه ای به این مهمی در نماز جمعه گفته نشود؟ بنده دارم می بینم که اگر این روند پیش برود، روزی می گویند که شما اصلا در خطبه های نماز جمعه وارد تحلیل سیاسی نشوید، در حالی که نماز جمعه نمازی عبادی سیاسی است و باید به این عرصه ورود کرد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به FATF گفت: اصل١5٣ قانون اساسی می گوید هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... می شود ممنوع است. خاتمی افزود: موافقان و مخالفان نظرات خود را به صورت منطقی اعلام کنند. ورود جنجالی به این مسئله کار را خراب می کند. حکم نهایی در این عرصه با شورای عالی امنیت ملی است، ولی این شورا به دو نکته اساسی توجه کند. اول، استقلال کشور است که بسیار اهمیت دارد و مسئولان اگر دیدند این قرارداد به استقلال کشور لطمه می زند، آن را قاطعانه رد کنند. وی ادامه داد: ما با دشمنانی طرف حساب هستیم که بدعهدی جزو ذات آن هاست. ما شاهد بودیم که آن ها در برجام با ما چه کردند. ما به همه قراردادهایی که مربوط به آن ها بود عمل کردیم، اما آن ها به وعده ها و قول های خود عمل نکردند. با توجه به این دو نکته، در رابطه با این قرارداد تصمیم گیری شود.