بان کی مون با انتقاد بی سابقه از رژیم صهیونیستی:اشغال، خفقان و ظلم باید تمام شود

بان کی مون   با    انتقاد   بی سابقه از   رژیم  صهیونیستی:اشغال، خفقان و ظلم بای

سیب موز: بان کی مون با انتقاد بی سابقه از رژیم صهیونیستی:اشغال، خفقان و ظلم باید تمام شود

سیب موز بان کی مون با انتقاد بی سابقه از رژیم صهیونیستی:اشغال، خفقان و ظلم باید تمام شود

دبیرکل سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد که اسرائیل باید به اقدامات ستمگرانه خود پایان دهد. بان کی مون گفت: شهرک سازی، براساس قوانین بین المللی، غیرقانونی است و این اشغالگری، خفقان و ظلم باید تمام شود. این موضع گیری پس از آن صورت گرفت که نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، با انتشار یک پیام ویدئویی، مخالفان شهرک سازی را موافق تصفیه قومی دانست و دبیرکل سازمان ملل که هدف این انتقاد بود، به دفاع از خود وادار شد.