جنگ تازه سعودی فارسی

جنگ تازه سعودی فارسی

سیب موز: جنگ تازه سعودی فارسی

سیب موز جنگ تازه سعودی فارسی

حکومت عربی سعودی همچنان در دریای دشمنی با جمهوری اسلامی ایران غرق است و بر اساس گزارش های خلیجی، این کشور در تلاش های خود برای جلب حمایت اسلامی علیه ایران، شکست خورده است. روزنامه الدیار لبنان می نویسد: منابع آگاه جریان ٨ مارس از جنگی فارسی عربی صحبت می کنند، اسم رمزی که این روزها سعودی ها بر بالای منابر خود از آن استفاده می کنند و در واقع، تلاشی است برای یک تجمع عربی ملی یا سیاسی علیه کسانی که سعودی ها «فارس» یا «مجوس» و «کافر» می نامند. البته مفتی سعودی اصطلاح کافر را نه تنها خطاب به ایران، بلکه خطاب به تمام شیعیان به کار برده است. بدین معنا گفتمان مذهبی سعودی ها حزب ا...، گروه های مقاومت اسلامی و الحشد الشعبی را استثنا نمی کند و حتی جنبش انصارا... در یمن و ارتش سوریه و به عبارتی، تمام دشمنان اصلی سعودی را در برمی گیرد. این سخن نه بر اساس تفکر فرهنگی اصیل، بلکه از صنف صف آرایی وهابی است که با اتکا به معیارهای جدید عربی فارسی، خواهان جنگ با ایران است و این سروصداها درست در زمانی به اوج خود رسیده است که سعودی ها در جذب حمایت جهان اسلام علیه ایران، ناکام مانده و در اکثر سیاست های خود در منطقه، شکست خورده اند.