اسد خطاب به اسرائیل: من می مانم

اسد خطاب به اسرائیل: من می مانم

سیب موز: اسد خطاب به اسرائیل: من می مانم

سیب موز اسد خطاب به اسرائیل: من می مانم

سقوط دو هواپیمای جنگی و جاسوسی اسرائیل توسط سوریه، سوالاتی را برمی انگیزد: آیا اسد با این کار قصد دادن پیامی به اسرائیل را داشته است؟ آیا وی با این اقدام موفق شده است اسرائیل را وارد یک جنگ روانی کند؟ المیادین لبنان در این باره می نویسد: پس از این حادثه که تیتر اصلی روزنامه های سوریه را به خود اختصاص داد، در واقع، اسد جنگی روانی را آغاز کرد. وی که به خوبی می داند تمام جهان چشم به وقایع کشورش دوخته است، تصمیم گرفت به وسیله این اقدام، پیامی را به همگان به ویژه اسرائیل برساند، پیامی با این محتوا: من هنوز در سوریه هستم و هیچ قصدی برای رفتن ندارم. طی ١٠روز گذشته، این چهارمین بار بود که موشکی به مناطق اشغالی اسرائیل می رسید، اما این بار، چشم جهانیان به سوی سوریه دوخته شد. اسد نمی توانست بپذیرد که ملتش به عنوان یک فرد ترسو و ضعیف به وی بنگرند. مردم سوریه منتظر سلاح هوایی نظامشان بودند. از این رو، به محض رسیدن هواپیمای جنگی و بدون سرنشین اسرائیل، با پرتاب دو موشک زمین به هوا، آن ها را از بین بردند و به سرعت، به تمام دنیا اعلام کردند که این هواپیماها توسط سوریه سرنگون شده اند. به این ترتیب، اسد پیام حضور قدرتمند خود را به گوش دشمن اسرائیلی اش رساند.