نبرد دوم کاستیلو: امداد و سلاح

نبرد دوم کاستیلو: امداد و سلاح

سیب موز: نبرد دوم کاستیلو: امداد و سلاح

سیب موز نبرد دوم کاستیلو: امداد و سلاح

نبرد دوم کاستیلو در حلب آغاز شده است. گذرگاه استراتژیکی به سوی گره درگیری ها در سوریه، این روزها شاهد کشمکشی بین المللی و سوری است. درگیری ها بر سر حق دمشق در مورد تفتیش تمام محموله هایی است که وارد این شهر می شوند. روزنامه السفیر لبنان در این باره می نویسد: هدف نبرد دوم کاستیلو کاهش قدرت دخالت حکومت سوریه در مسائل حلب تا کمترین حد ممکن و نیز رفع محاصره نظامی این شهر توسط نیروهای نظام اسد است که چهار سال به طول انجامیده است. این صحنه، خشم نظام را برانگیخته است، چرا که از تکرار تجربه آتش بس پیشین که ایالات متحده و شرکایش از آن برای مسلح سازی مجدد گروه های تروریستی استفاده کردند نگران هستند. با وجود موافقت نیروهای نظام با دور شدن از گذرگاه کاستیلو و دادن اجازه به نیروهای روسیه برای رساندن محموله های غذایی به افراد تحت محاصره در حلب، مسئله بازرسی از این محموله ها که نظام اسد بر آن اصرار دارد، همچنان یکی از شکاف هایی است که در توافق کری و لاوروف، بدان پرداخته نشده است. این در حالی است که جز این گذرگاه، نیروهای ارتش ترکیه می توانند به صورت مستقیم، پس از ورود به جرابلس، سلاح تروریست ها را تامین کنند.