تقلید یغما گلرویی از اثر مشهور داوینچی!!

تقلید یغما گلرویی از اثر مشهور داوینچی!!

آلبوم “شام آخر” حاوی دکلمه هایی است که "یغما گلرویی"  ترانه سرای ایرانی از اشعار خودش ارائه کرده است.

اینکه آثار هنرمندان بزرگ در هر رشته ای زمینه ای باشد برای الگوبرداری و خلق آثار هنری تازه تر هیچ ایرادی ندارد.

این یک روال در تمامی هنرها بوده است که همواره تجربیات پیشینیان سنگ بنای آثار نسلهای بعد شده است.

با این حال تقلید است که گاهی توی ذوق می زند و این تقلید به آشکارترین شکل ممکن در بنری که یغما گلرویی برای یکی از آلبومهایش طراحی کرده به چشم می خورد.

این آلبوم “شام آخر” نام دارد که حاوی دکلمه هایی است که این ترانه سرای ایرانی از اشعار خودش ارائه کرده است.

تقلید یغما گلرویی از اثر مشهور داوینچی!! 2

کپی برداری از “شام آخر” داوینچی

تصویر کاور این آلبوم کاملا کپی برداری از نقاشی معروف “شام آخر” اثر لئوناردو داوینچی هنرمند مشهور ایتالیایی است.

البته که این آلبوم چندین سال قبل منتشر شده بود و در همان زمان نیز این کپی برداری بعضا انتقاداتی را موجب شده بود با این حال در چاپهای بعدی آلبوم نیز طراحی عوض نشد و حتی برای عرضه اثر در شبکه های مجازی که اخیرا یغما نیز درباره آن اطلاع رسانی کرده، نیز همان کاور قبلی ارائه شد.

تقلید یغما گلرویی از اثر مشهور داوینچی!! 3

شام آخر

بنظر می رسد این ترانه سرا که اغلب سعی میکند آثاری در نوع خود متفاوت و بدیع را عرضه کند اگر برای آلبومش هم کاوری متفاوتتر درنظر می گرفت شاید کمکی بود به بدعتی که در کلامش وجود دارد.