عربستان به مقابله با طرح کنگره آمریکا می رود لابی ٣/٣تریلیون دلاری سعودی با عمو سام

عربستان به مقابله با طرح کنگره آمریکا می رود لابی ٣/٣تریلیون دلاری سعودی با عمو

سیب موز: عربستان به مقابله با طرح کنگره آمریکا می رود لابی ٣/٣تریلیون دلاری سعودی با عمو سام

سیب موز عربستان به مقابله با طرح کنگره آمریکا می رود لابی ٣/٣تریلیون دلاری سعودی با عمو سام

از آنجا که رهبران عربستان سعودی خطر تصویب طرح پرداخت غرامت به خانواده قربانیان ١١سپتامبر در کنگره آمریکا را جدی می بینند، درصدد تشکیل لابی هایی در آمریکا از مسئولان سابق این کشور برای حمایت از موضع خود هستند و برخی تخمین های اولیه حکایت از آن دارد که ٣/٣تریلیون دلار در این راه رشوه بپردازند.