شاهد محدود شدن حوزه های منطقه ای زبان فارسی هستیم

شاهد محدود شدن حوزه های منطقه ای زبان فارسی هستیم

سیب موز: شاهد محدود شدن حوزه های منطقه ای زبان فارسی هستیم

سیب موز شاهد محدود شدن حوزه های منطقه ای زبان فارسی هستیم

چه مجموعه و سازمانی به طور مشخص متولی توسعه زبان فارسی در خارج از کشور است؟

آن چیزی که الان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شده «بنیاد سعدی» است که متولی توسعه زبان فارسی در خارج از کشور قلمداد می شود. اما متاسفانه بعد از گذشت چهار سال از عمر این بنیاد نشان داده شده که هیچ اتفاق خاصی در توسعه زبان فارسی در خارج از کشور شکل نگرفته است.

ببینید الان در برخی مناطق دیگر هم به صورت پراکنده و منطقه ای زبان فارسی تدریس می شود مثل بخش هایی از آسیای میانه یا کشور پاکستان، برای این هم روند خوبی شاهد نیستیم و شاهد محدود شدن حوزه های منطقه ای زبان فارسی هستیم. اگر به فکر توسعه و ترویج زبان فارسی باشیم باید به این ها نگاه کنیم. در کشورهای خارجی هم که مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی که بعضا نسل های سوم و چهارم ایرانی ها آنجا هستند، شاهد این هستیم که حتی ایرانیان نسل چهارم حاضر در آنجا، به زبان فارسی دیگر تسلطی ندارند و حتی در داخل خانواده هایشان به زبان کشورهایی که در آنجا زندگی می کنند ارتباطات خودشان را برقرار می کنند.

عملکرد بنیاد سعدی را در خصوص اشاعه و ترویج زبان و ادبیات فارسی چطور ارزیابی می کنید؟

بنده به اتفاق همکاران خودم که بزرگ ترین مرکز آموزش زبان فارسی در کشور را اداره می کنیم، می گویم که این روند فعالیت های بنیاد متاسفانه محدودتر هم شده است. اعتقاد من این است که بنیاد سعدی می باید عملا در وزارت علوم قرار بگیرد. به دلیل اینکه این بنیاد جداگانه ای هست و با توجه به شخصیت هایی که در آنجا هستند، ممکن است برخی از کشورها برداشت سیاسی کاری از این بنیاد کنند و بگویند که ایران به واسطه این بنیاد حرکات سیاسی را می خواهد انجام دهد. در حالی که اگر این بنیاد در وزارت علوم وجود می داشت و وزارت علوم راسا متولی توسعه زبان فارسی در خارج از کشور می شد؛ چون اساسا بحث علمی می شود، بحث فرهنگی می شود، بحث صورت دانش به خودش می گیرد، حساسیت کشورهای دیگر هم درباره فعالیت هایی از این قبیل کمتر

خواهد شد.

توسعه و ترویج کرسی های زبان و ادبیات فارسی در مراکز علمی به نظرم در حوزه وزارت علوم تعریف می شود. یعنی در حال حاضر بنیاد سعدی این کار را انجام می دهد؟

بله، این همان مشکلاتی است که می توانم بگویم در حقیقت بنیاد سعدی برای امر توسعه زبان فارسی ایجاد کرده که هنوز مشخص نیست این کار به وزارت علوم مرتبط است یا به بنیاد سعدی؛ باید یک نهاد و یک مرجع مسئولیت این را بپذیرد که بی شک این نهاد به نظر من وزارت علوم می تواند باشد.