نایب رئیس شورای ملی زعفران خبر داد صادرات 7تن طلای سرخ در مردادماه امسال

نایب رئیس شورای ملی زعفران خبر داد  صادرات ۷تن طلای سرخ   در مردادماه امسال

سیب موز: نایب رئیس شورای ملی زعفران خبر داد صادرات 7تن طلای سرخ در مردادماه امسال

سیب موز نایب رئیس شورای ملی زعفران خبر داد صادرات 7تن طلای سرخ در مردادماه امسال

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه در مردادماه امسال ٧تن و 252کیلوگرم زعفران از کشور صادر شده است، گفت: قیمت این محصول طی 12روز اخیر، حدود 10درصد ارزان شده است. غلامرضا میری درگفتگو با مهر، از کاهش حدود 10درصدی قیمت زعفران طی ١٢-١٠روز اخیر خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر، قیمت هر کیلوگرم از این محصول حداقل 4میلیون و 750هزار تومان و حداکثر 5میلیون و 750هزار تومان است. وی با بیان اینکه بازار صادرات شرایط معمولی خود را دارد، گفت: متاسفانه در حال حاضر، بازار داخل رونق خود را از دست داده که یکی از علت های این امر، کاهش قدرت خرید

مردم است.