عبدالملکی FATF ابعاد مهم سیاسی، حقوقی و امنیتی دارد

عبدالملکی FATF ابعاد مهم سیاسی، حقوقی و امنیتی دارد

سیب موز: عبدالملکی FATF ابعاد مهم سیاسی، حقوقی و امنیتی دارد

سیب موز عبدالملکی FATF ابعاد مهم سیاسی، حقوقی و امنیتی دارد

حجت ا... عبدالملکی، اقتصاددان، گفت: اگرچه ظاهرا مذاکرات مربوط به FATF کاملا فنی و اقتصادی هستند، این توافق نامه دارای زوایای مهم امنیتی، سیاسی و حقوقی است که باید به دقت از سوی ایران مورد بررسی قرار گیرد و تنها حضور متخصصان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مذاکرات مربوط به این توافق نامه کافی نیست. به گزارش نسیم، استاد دانشگاه امام صادق(ع) درخصوص محرمانه نگهداشتن مفاد این قرارداد از سوی دولت، اضافه کرد: دولت فعلی روی مسائل جدی مربوط به کشور و ملت مهر محرمانه می زند و در قالب اسناد محرمانه و در برخی موارد، بدون اینکه حتی نمایندگان مجلس از آن ها اطلاع داشته باشند، در جهت آن ها اقدام می کند.