جلال پور عنوان کرد دوگانگی آمارها مانعی پیش روی شفافیت اقتصاد

جلال پور عنوان کرد  دوگانگی آمارها مانعی پیش روی شفافیت اقتصاد

سیب موز: جلال پور عنوان کرد دوگانگی آمارها مانعی پیش روی شفافیت اقتصاد

سیب موز جلال پور عنوان کرد دوگانگی آمارها مانعی پیش روی شفافیت اقتصاد

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: آنچه رهبر انقلاب درباره دوگانگی آمارهای اقتصادی مطرح و از آن با عنوان «بلای بزرگ» یاد کردند، بدون شک یکی از مهم ترین مطالبات فعالان اقتصادی در سال های گذشته بوده است. این بلای بزرگ سال های طولانی است که در جان اقتصاد ایران رخنه کرده و امروز تبدیل به یک مانع اساسی برای رسیدن به شفافیت اقتصادی شده است. به گزارش مهر، محسن جلال پور گفت: سیاست مداران فکر می کنند اگر عملکرد بخش هایی از اقتصاد منفی یا مثبت باشد، بر میزان محبوبیت و موفقیت آن ها در انتخاب های سیاسی اثرگذار است. بنابراین، به هر شکل ممکن، تلاش می کنند آمارهای اقتصادی را مثبت و عالی جلوه دهند.