مدیرکل اداره چاپ و نشر وزارت فرهنگ ابرازتاسف کرد واردات بسته بندی های چاپ شده از خارج کشور در خراسان رضوی

مدیرکل اداره چاپ و نشر وزارت فرهنگ ابرازتاسف کرد   واردات بسته بندی های چاپ شده

سیب موز: مدیرکل اداره چاپ و نشر وزارت فرهنگ ابرازتاسف کرد واردات بسته بندی های چاپ شده از خارج کشور در خراسان رضوی

سیب موز مدیرکل اداره چاپ و نشر وزارت فرهنگ ابرازتاسف کرد واردات بسته بندی های چاپ شده از خارج کشور در خراسان رضوی

محمودرضا برازش، مدیرکل اداره چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش ملی صنعت چاپ با بیان اینکه خراسان رضوی می تواند قطب صنعت چاپ در کشور باشد، اظهار کرد: به دلیل کمبودهای موجود هم اکنون برای چاپ به روی فلز در این استان، مجبور به واردات بسته بندی های چاپ شده از خارج از کشور هستیم.