فاسدان چینی و ذخایر نظام ما!

فاسدان چینی  و ذخایر نظام ما!

سیب موز: فاسدان چینی و ذخایر نظام ما!

سیب موز فاسدان چینی و ذخایر نظام ما!

محمد حسین جعفریان

از چین خبر رسیده 45نماینده کنگره ملی خلق به دلیل فساد از کار بر کنار شده اند. حتما شما هم در محافل شنیده اید که ژاپن و کره و ترکیه و چین و... در سال های نه چندان دور از ایران ما هم اوضاع بدتری داشته اند.

و اما امروز در توسعه اقتصادی فاصله بسیاری با ما دارند. این حرف به قول قدیمی ها دو سر دارد و چندان هم بیراه نیست.

یک سر آن به خود ما برمی گردد. مرادم مردم است. اگر اهالی آن ممالک شاهد پیشرفت کشورشان بوده اند، آن ها هم از خود گذشتگی هایی داشته اند. فقط تماشاگر نبوده اند. بالاخره سختی هایی را کشیده اند.

نظیر گاندی در هند که مثلا با وجود انبوه پارچه های عالی خارجی، یک پارچه و به واقع گونی که ساخت کشورش بود را به جای لباس

به تن کرد.

گفت ما همین را تولید می کنیم و من ترجیح می دهم از گونی وطنی لباس بدوزم تا حریر خارجی. به هر حال رنج هایی کشیدند، لااقل یک نسل و چه بسا نسل های پی در پی عذاب کشیدند تا به ایستگاه امروز برسند.

اگر بخواهیم مهم ترین حرکتشان را به قول روزنامه نگارها بولد یادداشت کنیم، همین خرید محصول ساخت وطن بود. باری یک سر دیگر نیل به توسعه پس از مردم، دولت ها و عملکرد

آن هاست.

همین چین برای این منظور مثال خوبی است. همه شما که این سطور را می خوانید، بهتر از من می دانید که سم مهلک تولید و توسعه، فساد اداری است.

چینی ها در اولین قدم، هزینه فساد را بالا بردند. یعنی اگر یک مقام دولتی گند رشوه خواری یا فساد مشابهش درز می کرد، چنان در جامعه مطرود و منزوی می شد که اغلب پیش از تشکیل پرونده و رسیدن به دادگاه، طرف خودش، خودکشی می کرد.

بی شک شما هم مثل من اخبار این قبیل خودکشی ها را در چین، حتی در همین سال های سفید بسیار شنیده اید. خب! وقتی مردم همراهی کنند، فساد هم نباشد و دولتمردان هم بنای توسعه داشته باشند، نتیجه می شود همانچه که نصیب چین شد. یعنی یک پیشرفت انفجاری و محیر العقول طی حدود سه دهه.

اما وای به آن روزی که یکی از این دو سرکار، یا هر دو طرف آن ایراد داشته باشند. برخی از مردم شعار وطن دوستی و عشق ایران و... می دهند و اما در عمل همه زندگی شان پر است از کالاهایی که خریدنش به معنای به خاک سیاه نشاندن ایران و ایرانی و تولیدات این مملکت است.

مدعی اند که جانشان را فدای ایران می کنند و اما در عمل حاضر نیستند از چند ریالشان بگذرند و نه حتی از چند ریال که از چشم و هم چشمی های نا پسندشان بگذرند و کالای وطنی بخرند و به این کارشان افتخار

کنند.

بگذریم، بدتر از این ها، عملکرد لااقل بخشی از دولتمردان است. طرف چندبرابر حقش و چند برابر آن ها که کارشان بسیار سخت تر از او بوده، برای خودش حقوق رد می کرده و به واقع از جایگاه خودش سوءاستفاده می کرده و حقوق نجومی می گرفته و... اما در عمل سخنگوی دولت می آید و همین ها را جزو ذخایر نظام قلمداد

می کند!

روشن است در جایی که دولتش چنین مدیرانی را جزو ذخایرش می داند، شما امید توسعه داری؟! خلاصه پای رسانه ها هم که وسط می آید به جای نقل این نقایص شروع می کنند پته طرف های رقیب را روی آب ریختن! باری من هم قصد ندارم همان راه را بروم! فقط خواستم بگویم چینی ها چه کار خوبی کرده اند.

کاش ما هم به جای اینکه مدیران نالایق را جزو ذخایر نظاممان قرار دهیم، ادبشان کنیم. چرا که راه پیشرفت همین است، آن یکی راه رفیق بازی است!