از میان حرف مردم درخواست رسیدگی به آسفالت منزل آباد

از میان  حرف مردم درخواست رسیدگی به آسفالت منزل آباد

سیب موز: از میان حرف مردم درخواست رسیدگی به آسفالت منزل آباد

سیب موز از میان حرف مردم درخواست رسیدگی به آسفالت منزل آباد

با سلام و خسته نباشید. منزل آباد، بهشت ٢٠.الان 6ماهی خاک برای آسفالت ریختن ولی رهاش کردن، رفتن. با کمترین بادی گرد و خاک بلند می شه. اگر منطقه خودشونم بود همین کارو می کردن؟ امید ما مردم بعد از خدا به شماست.