١٠ تا 5٠درصد ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی، آزاد و پیام نور خراسان رضوی خالی است بحران کمبود دانشجو

١٠ تا ۵٠درصد ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی، آزاد و پیام نور خراسان رضوی خالی است

سیب موز: ١٠ تا 5٠درصد ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی، آزاد و پیام نور خراسان رضوی خالی است بحران کمبود دانشجو

سیب موز ١٠ تا 5٠درصد ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی، آزاد و پیام نور خراسان رضوی خالی است بحران کمبود دانشجو

امیرعلی قاسمی مقدم- «چه ســرها که کچل کردند تا چند ماهی خانه نشین باشند و سرشان را از کتاب و درس جدا نکنند» این روایتِ حال و روز متولدان دهه های 5٠ و 6٠ برای فتح قله های علمی و شکست دادن رقبا در ماراتن سخت و نفس گیر کنکور است. آن روزها، رســیدن به یک کرســی در دانشگاه، حُکم حســرت بزرگی را داشت که بر دل خیلی ها ماند و شانه هایشان را به خاک چسباند. البته بعضی ها هم با تلاش و پشتکار، توانستند شاخ غول را بشکنند و راهی دانشگاه های دولتی شوند.

اما این روزها، 300هزار صندلی در دانشگاه های سراسر کشور خالی است و به گفته مسئولان سازمان سنجش، دیگر طرفداری ندارند که بخواهند برای تصاحب آن ها با یکدیگر رقابت کنند.

آن گونه که آمار ظرفیت خالی مراکز آموزش عالی حکایت دارد، دیگر رقابت برای ورود به دانشگاه معنایی ندارد؛ بلکه رقابت بر سر کیفیت است. همین امروز هم کار به جایی رسیده که دانشکده های علمی کاربردی یا دانشگاه های غیرانتفاعی، دیپلمه ها را با هزار خواهش و ســلام و صلوات روانه کلاس های درسشان می کنند.

قائم مقام شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی می گوید: در حال حاضر ٣5هزار دانشجو در ٣5موسسه آموزش عالی و دانشگاه غیرانتفاعی استان های خراسان مشغول به تحصیل هستند.

اگرچه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با این هدف تاسیس شدند تا بتواند آرزوی رفتن به دانشگاه را برای بخش زیادی از جوانان دهه 6٠ و ٧٠ را برآورده کنند، اما در حال حاضر نیمی از ظرفیت این دانشگاه ها خالی مانده است.

داوطلب کنکور کم است!

محمدحسین طیرانی با بیان اینکه 5٠درصد ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی غیردولتی خراسان به طور میانگین خالی است، علت آن را کم شدن داوطلبان کنکور عنوان می کند.او تصریح می کند: سال ٨٠، دو میلیون نفر برای ورود به دانشگاه ها در کنکور سراسری شرکت می کردند، اما حالا این رقم با کاهشی چشمگیر به 6٠٠هزار دانشجو رسیده است. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی با توجه به حجم داوطلبان ٢٠سال قبل تاسیس شدند؛ لذا اکنون با کاهش متقاضی مواجه شده اند.

به گفته طیرانی، هم اکنون به ازای هر داوطلب در رشته ریاضی فیزیک، دو صندلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی وجود دارد، اما خبری از داوطلب نیست.

قائم مقام شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی می گوید: در حال حاضر 4٠درصد از مراکز آموزش عالی در شهر مشهد کمتر از هزار دانشجو دارند که این موضوع سبب متضرر شدن این دانشگاه ها و مراکز شده است.او معتقد است که وزارت علوم هم برای حل معضل صندلی های خالی در دانشگاه ها و مراکز عالی نمی تواند کاری انجام دهد؛ چون داوطلب نیست.

دانشگاه آزاد و پیام نور خارج از ضوابط دانشجو می پذیرند

یکی از عمده ترین علل کاهش دانشجویان و متقاضیان تحصیل در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، عمل کردن خارج از ضوابط برخی دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور است. طیرانی هم این موضوع را تایید می کند و می گوید: موسسات غیرانتفاعی برای جذب حتی یک دانشجو موظفند از سازمان سنجش تاییدیه بگیرند و برای افزودن حتی یک کد رشته تحصیلی، مجوز شورای گسترش آموزش عالی الزامی است.

وی می افزاید: اما شاهد هستیم دانشگاه پیام نور که یک دانشگاه برمبنای آموزش های غیرحضوری و از راه دور است، دانشجوی حضوری پذیرش می کند.

«١٣موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی در خراسان رضوی تجمیع می شوند.» این خبر را مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم سال گذشته رسانه ای و از آن به عنوان طرحی به منظور حل معضل کمبود دانشجو و کاهش ظرفیت مراکز آموزش عالی غیردولتی یاد کرد.کارن ابری نیا همان زمان هم گفت که ١٣موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی در خراسان رضوی برای تجمیع اعلام آمادگی کرده اند.

تجمیع موسسات آموزش عالی روی هوا!

طیرانی هم به این طرح اشاره دارد و در خصوص زمان اجرای آن می گوید: طرح تجمیع موسسات آموزش عالی غیردولتی در دستور کار وزارت علوم قرار دارد و برنامه ریزی های لازم در این ارتباط انجام شده؛ اما هنوز اقدام عملی برای تحقق این مهم صورت نگرفته است.

او با بیان اینکه اجرای این طرح یک مشکل حقوقی دارد، می افزاید: هیئت موسس هر یک از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، متشکل از هفت عضو است؛ در حالی که با ادغام موسسات آموزش عالی، یک موسسه جدید با یک هیئت موسس هفت نفره ایجاد می شود که اعضای آن باید از میان اعضای هیئت های موسس تمامی این مراکز انتخاب شوند.

وی تصریح می کند: از آنجا که موسسین در امر ایجاد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سرمایه گذاری کرده اند، بدون شک انتخاب هفت نفر برای عضویت در هیئت موسس جدید از بین اعضای هیئت های قبلی، مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد.

به گفته قائم مقام شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، اینکه مالکیت موسسه جدیدی که به دنبال ادغام چند موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ایجاد می شود با چه کسی است، از دیگر مشکلات این طرح بوده که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.

وی در عین حال، می گوید که اگر کلمه «غیر انتفاعی» از روی نام موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی برداشته شود، مشکل مالکیتی این مراکز برطرف شده و آن وقت، اجرای طرح ادغام دانشگاه های غیردولتی مشکل حقوقی نخواهدداشت.

او بر این نکته هم تاکید می کند که شاید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی به دلیل عدم تکمیل ظرفیتشان، در تامین هزینه ها با مشکل مواجه شده و از تکمیل آزمایشگاه ها یا توسعه فیزیکی ساختمان ها خودداری کنند، اما هرگز کیفیت خدمات آموزشی را کاهش نمی دهند و این موضوع خط قرمز است.

وی خاطرنشان می کند: موسسان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی تعصب خاصی نسبت به خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاه هایشان دارند و اجازه نمی دهند این اتفاق بیفتد. البته اگر سطح آموزشی مراکز افت شدیدی داشته باشد و از استانداردها پایین تر بیاید، وزارت علوم تذکر خواهدداد.

١٨ درصد ظرفیت دانشگاه پیام نور خالی است

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در سال جدید تحصیلی، ٢١هزار و 66٠ دانشجو می پذیرد. این مطلب را محمد علی داوریار، رئیس دانشگاه پیام نور استان، به شهرآرا می گوید و اعلام می کند که در حال حاضر، 4٠هزار و ٣5١دانشجو در4٧٠رشته محل درسی دانشگاه مذکور در حال تحصیل هستند.

او با بیان اینکه از مجموع دانشجویان این دانشگاه، ٣6هزار و ٩١٩نفر در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند، بیان می کند: از مجموع کدرشته محل های دانشگاه پیام نور خراسان رضوی، 4١٢رشته محل در مقطع لیسانس، 5٠رشته محل ارشد و هشت رشته محل در مقطع دکترا می باشد.

به گفته وی، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی بزرگ ترین دانشگاه دولتی در سطح استان است، اما با این وجود، ١٨درصد از ظرفیت این دانشگاه در سال تحصیلی گذشته تکمیل نشد.

دانشگاه آزاد واحد مشهد مشکل تکمیل ظرفیت ندارد

دانشگاه آزاد اسلامی هم از جمله مراکز آموزش عالی است که به دلیل کاهش داوطلبان کنکور سراسری، با کمبود دانشجو روبه روست و ظرفیت برخی واحدهای آن در شهرستان های خراسان رضوی تکمیل نمی شود. آن طور که اشرف زاده، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، می گوید: میزان تکمیل ظرفیت واحدهای شهرستانی این دانشگاه متغیر است و در برخی واحدها، با خالی ماندن 4٠-١٠درصد صندلی ها رو به رو هستیم.

او می افزاید: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در حال حاضر، دارای ٣١هزار دانشجو در ٢٢5رشته تحصیلی با بیش از 55٠عضو هیئت علمی در مقاطع دکتری، ارشد، کارشناسی و کاردانی می باشد.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، واحد مشهد این دانشگاه در سال گذشته بیش از ٩6درصد ظرفیت خود، دانشجو جذب کرد و تنها تعداد بسیار اندکی از رشته ها موفق به تکمیل ظرفیت نشدند.