ژله مارشمالو - طرز تهیه مارشمالو ژله ای

سیب موز :

ژله مارشمالو - طرز تهیه مارشمالو ژله ای

مارشمالو ژله ای

بنا به گزارش سیب موز : پودر ژله آلوورا 1 بسته  .  رنگ خوراکی مقدار لازم  .  مارشمالو مقدار لازم

ژله مارشمالو - طرز تهیه مارشمالو ژله ای 2

طرز تهیه : مارشمالوها را روی سطح کار قرار دهید و داخل آنها را خالی کنید ( دقت کنید انتهای مارشمالو سوراخ نشود ).

ژله مارشمالو - طرز تهیه مارشمالو ژله ای 3

پودر ژله را داخل کاسه ای بریزید و 1 لیوان اب جوش اضافه کنید ، مخلوط کنید تا ژله شفاف شود سپس 1/2 لیوان آب سرد به آن اضافه کنید و داخل یخچال قرار دهید تا خوب سرد شود ( ژله باید کاملا سرد شود ، گرم بودن ژله مارشمالو را ذوب میکند ).

ژله مارشمالو - طرز تهیه مارشمالو ژله ای 4

پس از اینکه ژله سرد شد با رنگ خوراکی مورد نظرتان مخلوط کنید سپس داخل مارشمالوها را با ژله پر کنید و چند ساعت در جای خنک قرار دهید تا ژله ها بسته شوند.