شناسایی یک سفره ماهی با عادت جویدن

شناسایی یک سفره ماهی با عادت جویدن

سیب موز: شناسایی یک سفره ماهی با عادت جویدن

سیب موز فرهیختگان| هیچ می توانید تصور کنید که سفره ماهی ها همچون انسان ها غذایشان را بجوند؟ به گزارش «sciencemag»، محققان گونه ای از سفره ماهی ها را در رودخانه آمازون شناسایی کرده اند که همچون پستانداران پیش از بلع غذا را می جوند. این برای نخستین بار است که گونه ای غیر از پستانداران با عادت جویدن مشاهده می شود. این سفره ماهی ها که با عنوان «سفره ماهی چشم طاووسی» شناخته می شوند بومی رودخانه های آمازون، پارانا و اروگوئه هستند. به گفته تیم تحقیقاتی دانشگاه تورنتو کانادا با وجود آنکه پیشتر پردازش رفتارهای پیچیده در ماهی ها و بی مهرگان دور از ذهن به نظر می رسید، اما امروزه برخی از این رفتارها در این موجودات یک حقیقت انکارناپذیر است. این ماهی ها فک بالا و پایین خود را پس از مکیدن غذا به داخل دهان به طور همزمان و در زوایای مختلف تکان می دهند تا جایی که مطمئن شوند غذای آنها به خوبی جویده شده است.