کاهش چشمگیر در پوشش یخی قطب

کاهش چشمگیر در پوشش یخی قطب

سیب موز: کاهش چشمگیر در پوشش یخی قطب

سیب موز فرهیختگان| 10 روز نخست سپتامبر امسال نرخ از دست دادن یخ های قطب شمال از میانگین خود عبور کرد و بار دیگر حجم یخ آب های این منطقه به یکی از کمترین میزان های خود رسید. به گزارش «bbcworld»، پس از رکوردشکنی های پی در پی در گرم ترین دوران تاریخ در چند وقت اخیر، پوشش یخ های قطب شمال کاهشی چشمگیر را پشت سر گذاشت. بر اساس تازه ترین گزارش کارشناسان مرکز ملی داده های برف و یخ در آمریکا (NSIDC)، با استفاده از اندازه گیری های ماهواره ای در تاریخ 10 سپتامبر امسال وسعت یخ دریاها به 14/4 میلیون کیلومترمربع رسید. بیشترین میزان کاهش یخ دریاها تا کنون در سال 2012 تجربه شده و وسعت پوشش یخی در این سال به 39/3 کیلومتر مربع رسیده است. بنابراین دهه نخست ماه سپتامبر 2016 به عنوان رتبه دوم کاهش یخ آب ها در تاریخ ثبت شده است. پیشتر دومین رکوردشکنی کاهش یخ های قطب در  سال 2007 اتفاق افتاده بود. در تاریخ 18 سپتامبر آن سال وسعت یخ دریاها به 15/4 کیلومترمربع رسیده بود.