شکست آزمایش واکسن عفونت حاد ریوی

شکست آزمایش واکسن عفونت حاد ریوی

سیب موز: شکست آزمایش واکسن عفونت حاد ریوی

سیب موز فرهیختگان| شرکت داروسازی Novavax اعلام کرد که آخرین مرحله آزمایشی واکسن عفونت حاد ریوی با شکست مواجه شد. به گزارش «رویترز»، شرکت دارویی Novavax، چندی پیش واکسنی را برای نوع حادی از عفونت تنفسی تولید کرده بود که فاز اول و دوم آزمایش را با موفقیت پشت سر گذاشت اما به تازگی در آخرین فاز آزمایشی، با شکست مواجه شد. واکسن تولید شده Novavax در آخرین فاز آزمایش انسانی خود نتوانست اهداف و انتظارات محققان این طرح را برآورده کند. این آزمایش نهایی روی 12 هزار فرد بالغ مورد مطالعه قرار گرفته بود. این آزمایش با این هدف انجام شده بود که محققان نشان دهند واکسن تولید شده می تواند از فعالیت «ویروس سین سیشیال تنفسی» که یکی از شایع ترین ویروس های تنفسی است، جلوگیری کند. رئیس این تحقیقات معتقد است که پیش از آغاز آزمایش، تجزیه و تحلیل های اولیه هیچ نقص و مشکلی را در فرآیند آزمایش نشان نمی داد. سالانه حدود 5/2 میلیون عفونت «ویروس سین سیشیال تنفسی» در آمریکا گزارش می شود. این عفونت تنفسی شایع باعث بستری شدن افراد بالغ و حتی در مواردی منجر به مرگ بیماران می شود.