نظارت بر پهپادهای کنترل ترافیک شهری

نظارت بر پهپادهای کنترل ترافیک شهری

سیب موز: نظارت بر پهپادهای کنترل ترافیک شهری

سیب موز فرهیختگان| ترافیک هوایی شهرهای آمریکا معمولا به شدت تحت کنترل است اما با وجود مقررات جدید اداره هوانوردی فدرال، پهپادها و سایر سیستم های هوایی بدون سرنشین بدون نظارت های دولتی عمل می کنند. به گزارش engadget، پهپادها که اغلب بدون نظارت هیچ سازمانی مشغول به فعالیت هستند، پنتاگون را نگران کرده که مبادا دسترسی آسان به این نوع سیستم های نظارتی، دست تروریست ها یا خرابکاران را برای انجام اهداف نظامی باز بگذارد و امکان پذیر کند. «سازمان پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی» (دارپا)، به تازگی اعلام کرده است که با «تله گذاری هوایی» قصد دارد نقشه ای از فعالیت تمام پهپادهای کوچک فعال در تنظیمات شهری تهیه کند. در حال حاضر، برخی وب سایت های تجاری هستند که مسیریابی هواپیماهایی با سرعت بالا را نسبت به هواپیماهای مسافربری بزرگ انجام می دهند و این کار را همزمان با پرواز آنها، روی نقشه های جغرافیایی نمایش می دهند.