واردات بیش از 130 هزار تن کاغذ به کشور

واردات بیش از 130 هزار تن کاغذ به کشور

سیب موز: واردات بیش از 130 هزار تن کاغذ به کشور

سیب موز به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، «محمودرضا برازش» پنجشنبه شب در همایش ملی صنعت چاپ در سالن اجتماعات مؤسسه فرهنگی قدس با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود، گردش مالی صنعت چاپ در جهان 700 میلیارد دلار است اظهار کرد: در حال حاضر گردش مالی صنعت چاپ ناشی از کتاب در کشور ما پنج درصد و گردش مالی این صنعت در بخش نشریات 12 درصد است. به گزارش سیب موز وی با بیان اینکه قرار است در سال 1404 رتبه ایران در خاورمیانه ازنظر صنعت چاپ، نخست باشد بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر رتبه ایران در این بخش پنجم بوده که مطلوب نیست.برازش با اشاره به چاپ 150 میلیون جلد کتاب در سال گذشته و مصرف کاغذ کشور بین 1/5 تا 2 میلیون تن اضافه کرد: در سال گذشته علاوه بر مصرف 50 هزار تن کاغذ برای چاپ کتاب های درسی، برای کاغذ مصرفی روزنامه ها و سایر بخش های موردنیاز نیز کاغذ ضروری بود.وی با اشاره به افزایش هزینه های جاری و دستمزد کارگران در چاپخانه ها هم زمان با کاهش میزان چاپ روزنامه و کتاب در کشور افزود: متأسفانه علاوه بر کاهش درآمد نسبت به افزایش هزینه های چاپخانه ها، صنعت چاپ ایران با مشکل عدم همخوانی دستگاه های دولتی با نیاز این صنعت نیز روبه رو است.برازش به نیاز ایجاد مرکز دقیق آمار در عرصه صنعت چاپ کشور تأکید کرد و گفت: صنعت چاپ در عصر حاضر تغییر کرده و در صورت وجود مرکز دقیق آمار می توان سود سرمایه گذاری های انجام شده در این نوع از صنایع را ارزیابی کرد.