آقای فریدون! شما به همه احزاب کشور توهین کرده اید

آقای فریدون! شما به همه احزاب کشور توهین کرده اید

سیب موز: آقای فریدون! شما به همه احزاب کشور توهین کرده اید

سیب موز قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب طی نامه ای به حسین فریدون برادر رئیس جمهور، برخورد وی در ازای تقاضای خانه احزاب برای دیدار با سران قوا از جمله رئیس جمهور را توهین دانست. به گزارش سیب موز در بخشی از نامه آمده است: آقای روحانی خود را مستقل نامید و در تبلیغات انتخاباتی کاندیدای مستقلین بود اما بعد از انتخابات، متاسفانه افرادی که هیچ گونه نقشی در انتخاب ایشان نداشتند، به واسطه ارتباط با شما به دولت راه یافتند که چنین روشی شایسته دولت تدبیر و امید نبود. توضیحات لازم را در فرصت مناسب به جناب آقای روحانی ارائه خواهم کرد.به گزارش فارس، در بخش دیگری از نامه رئیس خانه احزاب آمده است: یکی از وعده های آقای روحانی احیای خانه احزاب بود که با همکاری متقابل وزارت کشور و دبیران کل احزاب جامه عمل پوشاند. در ادامه پیگیری های قبلی طی نامه ای تقاضای ملاقات را شخصا به حضور شما دادم اما شما پاسخ نسنجیده (به من ربطی ندارد) و تحویل نگرفتن نامه تقاضای ملاقات با رئیس جمهور را صورت دادید که نه تنها توهین به خود بلکه توهین به شورای مرکزی و خانه احزاب است و لذا بر اساس وظیفه تشکیلاتی لازم می دانم موضوع را به استحضار ملت شریف و بزرگ ایران برسانم هر چند که رئیس جمهور عزیزمان حساسیت لازم نسبت به تکریم احزاب را دارند و به شما خواهند فرمود که به شما ربط دارد.حشمتیان در بخش دیگری از نامه تاکید کرد: به استناد یکی از مصوبات شورای مرکزی مقرر شده بود که شورای مرکزی و هیئت بازرسی که 36 نفر هستیم و منتخب احزاب سراسر کشور محسوب می شویم با سران قوا ملاقات داشته باشیم لذا قریب یکسال گذشته و جناب آقای غفوری فرد به عنوان رئیس سال اول دوره ششم خانه احزاب در این خصوص مکاتبه کردم اما نه تنها دفتر رئیس جمهور محترم وقت ملاقاتی صورت نداده بلکه پاسخی هم به نامه خانه احزاب داده نشده است.