ایران پیشگام درکاهش گازهای گلخانه ای است

ایران  پیشگام درکاهش گازهای گلخانه ای است

سیب موز: ایران پیشگام درکاهش گازهای گلخانه ای است سیب موز خرم آباد- خبرنگار کیهان:

به گزارش سیب موز مهندس حمید چیت چیان پنجشنبه در مراسم آبگیری سدرودبار الیگودرز افزود:رعایت دقیق مسائل زیست محیطی در کشور از سیاست های محوری وزارت نیرو است.وزیر نیرو با بیان اینکه زیان استفاده از سوخت های فسیلی برای تولید برق بیش از منفعت آن است، تصریح کرد: استفاده از سوخت های فسیلی برای تولید برق اثرات نگران کننده برای نسل حال و آینده به وجود آورده که نمونه بارز آن خشکسالی 15 ساله است که با عوارض منفی آن دست به گریبانیم.وزیر نیرو از تولید هفت هزار و 500 مگاوات برق به عنوان برنامه محوری وزارت نیرو تا سال 2030 نام برد و خاطرنشان کرد: تدابیر لازم در روند احداث  نیروگاه های آبی با هدف کاهش گازهای گلخانه ای اتخاذ شده است.وی با اشاره به شرکت ایران درنشست زیست محیطی پاریس و تعهد شرکت کنندگان دراین نشست جهت کاهش گازهای گلخانه ای اظهارداشت: کاهش این گازها در دستور کار کشورها قرار گرفته و ایران متعهد به کاهش 4 درصدی گازهای گلخانه ای شده است و ما تلاش های خود را برای تحقق این هدف آغاز کرده ایم و استفاده از انرژی های تجدید درهمین راستا قابل ارزیابی است.چیت چیان با اینکه طبق تعهدات ، نیروگاه های برق باید بر اساس انرژی های تجدید پذیر ساخته شوند ، خاطر نشان کرد: تاکنون در ایران بیش از  11 هزار و 500 مگاوات نیروگاه آبی احداث شده است که با احداث سد رودبار الیگودرز دو واحد 225 مگاواتی تولید برق آن تا تیرماه سال آینده وارد مدار می شوند. وزیرنیرو با بیان اینکه سدرودبار الیگودرز با همکاری یک شرکت چینی احداث و بیش از 85 درصد سرمایه گذاری آن توسط این شرکت صورت گرفته است ، تصریح کرد: چنانچه با تکیه بر منابع داخلی این سد را احداث می کردیم حدود دو تا سه دهه دیگر هم موفق به اتمام این پروژه نمی شدیم.وزیر نیرو با تأکید بر جذب سرمایه های خارجی،  گفت: استفاده از منابع خارجی مغایرتی با منافع ملی ندارد و این دو مکمل هم هستند.