شکایت فریبکارانه عربستان و امارات

شکایت فریبکارانه عربستان و امارات

سیب موز: شکایت فریبکارانه عربستان و امارات

سیب موز کمیته ملی المپیک عربستان مدعی است که رفتار ورزشکاران ایرانی در پارالمپیک تحریک آمیز بوده است. کاروان سعودی ها که در برزیل حضور دارد، اعلام کرد که اعتراض رسمی خود را به رفتارهای تحریک آمیز کاروان ایران به کمیته عالی برگزاری رقابت های المپیک ارائه داده است. این یک فریب بزرگ از سوی کشوری است که با وجود خویشتن داری ایران بارها موضوعات سیاسی را به قلب رقابت های ورزشی کشانده است. به گزارش سیب موز سعودی ها در حالی نسبت به استفاده ایران از تصویر و عبارت «خلیج فارس» بر روی پیراهن و وسایل ورزشکاران ایرانی اعتراض دارند که نام خلیج فارس، نام رسمی این منطقه جغرافیایی در همه معاهده ها، نقشه ها، پیمان ها و مکاتبات است و تنها کشورهای عربی با جعل نام، اسم دیگری را روی خلیج فارس می گذارند. آنها بر این باور هستند که کاروان ایران سیاست را وارد ورزش در پارالمپیک کرده و این نوشته حرکتی تحریک آمیز علیه عربستان و کشورهای عربی منطقه است!ناصر القحطانی، مدیرفنی و اداری کاروان عربستان در ریو در گفت وگویی که با یورو اسپورت عربی داشت، گفت: اعتراض رسمی خود را علیه ایران به کمیته برگزاری بازی ها تقدیم کرده ایم. باید مانع از این حرکات تحریک آمیز ایرانی ها باشیم. آن ها در هر مکان و مراسمی دست به چنین حرکاتی می زنند و سیاست را وارد ورزش کرده اند. با همکاری دیگر کشورهای عربی می خواهیم تحریم هایی را علیه ایران اتخاذ کنیم تا مخالفت خود را با چنین رفتارهایی که هیچ ربطی به ورزش ندارد، اعلام کنیم.جالب اینکه امارات هم اعتراض رسمی خود را به رفتارهای کاروان ایران تقدیم کمیته برگزاری رقابت ها کرده است. امارات در کلیه موضع گیری های اخیر سیاسی عربستان در رقابت های ورزشی یار برادر بزرگ خود بوده است، اگرچه همانطور که گفتیم استفاده از نام خلیج فارس به هیچ وجه سیاسی و تحریک آمیز نیست چراکه نام اصلی و واقعی این جغرافیای دوست داشتنی و مقدس برای ایرانیان است.