جانبازی که فرماندهی می کرد(حدیث دشت عشق)

جانبازی که فرماندهی می کرد(حدیث دشت عشق)

سیب موز: جانبازی که فرماندهی می کرد(حدیث دشت عشق) سیب موز سردار شهید حاج «سیدجمال طباطبائی» در تاریخ 1339/9/2 در خانواده ای مذهبی سرشار از ایمان و اعتقاد الهی در شهرستان شهرضا پا به عرصه وجود گذاشت. با شروع جنگ تحمیلی و آغاز تهاجم و تعرض به جامعه اسلامی در زمستان سال 59 به عنوان داوطلب بسیجی رهسپار میدان های شرف و خون گردید و در زمستان 59 در یک گروه چند ده نفری در منطقه دارخوئین به مصاف با بعثیان پرداخت. پس از مراجعت قامت رسای خود را با لباس مقدس سپاه آراسته گردانید. با اصرار تمام و کسب اجازه مسئولین، مجددا به جبهه های جنگ عزیمت نمود و با قبول مسئولیت و سمت های مختلفی فرماندهی دسته، گروهان و گردان، همگام با کفرستیزان اسلام به مبارزه با  دشمن پرداخت و در شهریور  ماه 61 در خط پدافندی پاسگاه زید بر اثر ترکش به سرش به شدت مجروح گردید و پس از یازده روز بیهوشی و اغما از نیمه راست بدن معلول گردید به طوریکه دست و پای راست بدن او قادر به حرکت نبود ولی این موضوع باعث عدم حضورش در جبهه نشد و همچنان راسخ و استوار اصرار بر حضور در جبهه ها و شرکت در عملیا ت ها داشت. حضور او در خطوط مقدم جبهه ها با این وضع جسمی روحیه بخش رزمندگان و قوت قلب آنها  بود. با بروز استعدادها و خلاقیت ها در ارائه طرح ها و برنامه های جنگی، حضور فعال در نیروی رزمی از ایشان فردی پرتلاش و خستگی ناپذیر ساخته و از ستون های اصلی لشکر قمربنی هاشم به شمار می رفت. تجربه گرانبهایش در عملیات های پیروزمندانه والفجر  8 و کربلای 5 به خوبی موثر واقع شد. او سرانجام در حول و حوش عملیات کربلای 8 به هنگام تحویل خط پدافندی در خط مقدم با اصابت ترکش خمپاره در تاریخ 1366/1/23 به لقاء دوست شتافت.