مخلصیم سردار!

مخلصیم سردار!

سیب موز: مخلصیم سردار!

سیب موز محمدحسین نظری: درخت هر چه پربارتر است، افتاده تر است و از قضا استوارتر! نه مثل یک نهال نورسیده که سر به آسمان دارد اما به نسیمی کمر خم می کند. تازه به دوران رسیده های آنور آبی قیاس به نفس می کنند. سردار ما بیدی نیست که به این بادها بلرزد! چه شیرین گفت: «از قیاسش خنده آمد خلق را...» ما را هم خنده آمد سردار! این جماعت می پندارند سردار ما تازه به دوران رسیده است که با این مزخرفات دست و دلش بلرزد و کمر خم کند. کجای کارید جماعت. همچو درختی است این جوانمرد که وصفش کار من و شما نیست: «...کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء...». درختی است نه زمینی که آسمانی. بیشتر از مالک اشتر نباشد کمتر از او نیست. حرف هایم نه اغراق است نه به قول فرنگی ها بلوف! برای حرف هایم دلیل دارم. اگر به فرمایش امام(ره) ملت ما از ملت مسلمان صدر اسلام بالاتر است چرا سردار ما از مالک بالاتر نباشد؟ مگر کم گذاشته؟ سال ها در رکاب آن امام بود و الان هم در رکاب این امام. سال های سال سرباز بوده، هم برای رهبرش هم برای ملتش. مالک برای علی(ع) چه کرد که سردار ما برای امامش نکرد؟ آن روز جنگ صفین بود و جمل و نهروان. امروز هم جنگ است، با اخلاف همان ها؛ اصحاب جمل و اصحاب نهروان. غول های بی شاخ و دمی که جهان را ناامن کرده اند. از سوریه، ترکیه و عراق تا فرانسه، بلژیک و آلمان. ایران ما وسط همین آتش بازی ها آب در دل مردمش تکان نخورده است و نمی خورد! نام ژنرال سلیمانی هراس به دل دشمن می اندازد. چه این دشمن ابوبکر البغدادی باشد چه مادر «وهابی» اش یا پدر «آمریکایی»اش! همه می دانند اگر دست از پا خطا کنند، سردار لحظه ای امان شان نمی دهد. سردار! می خواهند شما را هم وارد سیاسی بازی های خاله زنکی شان کنند. به خیال شان می توانند با این شانتاژهای رسانه ای شما را از میدان به در کنند بلکه نفس راحتی بکشند. بلکه از سوریه، عراق و افغانستان برسند به جمهوری اسلامی ایران. البته خیلی نباید به اینها خرده گرفت. برخی از این جماعت خاله زنک خطرناک ترین سلاحی که از نزدیک دیده اند کلت کمری محافظان شان است. نمی فهمند سردار جنگ یعنی چه. سرداری که تمام عمر را در میدان جنگ گذرانده است. سرداری که با خوردن و خوابیدن و تفریح و استراحت سال هاست میانه ای ندارد.

گمان می کنند با سیاست بازی و شلوغ کاری حریف سرداری می شوند که پست و مقام و قدرت و ثروت را سال هاست بوسیده و آویخته است. رخت رزم به تن کرده و تمام عمر برای امامش و ملتش در خط  مقدم جنگیده است... کسی که تمام این سال ها رفقایش و نزدیکانش را یکی پس از دیگری از دست داد اما  لحظه ای پا پس نکشید. لحظه ای تردید نکرد. چگونه می شود چنین سرداری که با خدا معامله کرده را با وعده های پوچ زر و زور مرعوب کرد؟ اشتباه نکنید! این یکی از آن دست ذخیره های نجومی نظام نیست. مثل سبزک های 88 هم نیست که خریدنی باشد. از قضا این یکی ذخیره ای است از ملت نه بر ملت!

به گزارش سیب موز

باری! این جماعت لژنشین انگلیسی می خواهند به مردم آدرس غلط بدهند. به خیال شان این بار می خواهند با تخریب یک قهرمان ملی... نه فقط ملی بلکه یک قهرمان بین المللی که دنیا به احترامش ایستاده است، با تخریب حاج قاسم به جمهوری اسلامی ضربه بزنند. عجب فراموش کارند این جماعت گستاخ! این ملت همان مردمی هستند که برای انقلاب اسلامی خون دادند، جوان دادند، مطهری و بهشتی و رجایی دادند. 8 سال با دست خالی در برابر دنیا ایستادند. همین مردم

9 دی را خلق کردند. هرجا دشمن فتنه ای به پا کرد این مردم به صحنه آمدند و از جانشان مایه گذاشتند. حالا دیگر این ملت دوست و دشمن را خوب می شناسند. سردار را هم خوب می شناسند. سردارهای سرباز ولایت را. فرق می گذارند بین خادم و خائن. اصلا این ملت روی اسم سردارشان هم حساسند. پایش برسد همه ما سرباز سرداریم. سرباز سرباز ولایت. گوشمان به دهان سردار است که گوشش به دهان ولایت است. آخرین جمله را به خودت می گویم سردار. یک تار مویت می ارزد به صد تا رئیس هر دم و دستگاه دیگر. تا وقتی سرباز ولایتی همه ما سرباز توییم. سوریه که سهل است، بخواهی تا ینگه دنیا هم می رویم. خلاصه! می خواهم بگویم خیلی مخلصیم سردار!