جملات پندآموز از بزرگان

جملات پندآموز از بزرگان

سیب موز: جملات پندآموز از بزرگان

سیب موز: پریدن کار دل است و قدم زندن کار عقل

اگر لذت جهان خواهی با دل همسفر شو و اگر مقصد خواهی آهسته رو . . .

به گزارش سیب موز: ◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

رویایی رو ببین که میخوای

جایی برو که دوست داری

چیزی باش که میخوای باشی

چون فقط یک جون داری و یک شانس برای اینکه هر چی دوست داری انجام بدی . . .

◊◊◊◊◊◊◊  IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

کسی که کردارش او را به جایی نرساند ، افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رسانید . . .

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

تجربه بهترن درس است ، هرچند حق التدریس آن گران باشد . . .

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

اگر بر آب روی ، خسی باشی

اگر بر هوا پری ، مگسی باشی

دلی به دست آور ، تاکسی باشی . . .

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

مرو راهی که با ریگی بلغزی / مشو بیدی که با بادی بلرزی

تو را قدر و تو را قیمت گران است / مکن کاری که یک ارزن نیرزی . . .

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

گنهکاری گنه کرد و پشیمان شد ز کردارش

گنهکار پشیمان را نبخشیدن ، گنه باشد . . .

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

گذر به کوخ نشین ، دون شأنِ کاخ نشین است

کجا گذار تو ای شَه به این خرابه بیفتد . . .

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

هیچ چیزی چندش آور تر از احترامی که از ترس نشات گرفته نیست . . .

(آلبر کامو)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

این روزها طرح روی جلد آدمهاست

که پرفروششان میکند ، نه متنشان . . .

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ . . .

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

نصف اشتباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم

و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم . . .

(هاروکی موراکامی)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی وفاست . . .

(حضرت علی علیه السلام)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

اشخاص عادی با تجربه ی اولین شکست دست از تلاش بر می دارند

به همین دلیل است که در زندگی با انبوه اشخاص عادی و تنها یک “ادیسون” روبرو هستیم . .

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت

(خلیل جبران)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

ای دوست نزن زخم زبان جای نصیحت / بگذار ببارد بر سرم سنگ مصیبت . . .

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

اگر به دنبال آن یک نفری هستید که زندگی شما را تغییر دهد

نگاهی به آیینه بیندازید . . .

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

شجاعت ترسی است که فاتحه خود را خوانده است . . .

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

یک سال بعد، جناب عالی حسرت خواهید خورد

که کاش از امروز شروع کرده بودید . . .

(کارن لمب)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

تغییری باش که میخواهی شاهد آن در جهان باشی . . .

(ماهاتما گاندی)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

در تاریکی رنگها با هم اختلافی ندارند . . .

(فرانسیس بیکن)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

بزرگترین ناتوانی ما کوتاه آمدن است

امن ترین راه برای کامیابی ، تلاش برای یک بار دیگر است . . .

(توماس ادیسون)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

من از گناه بدم می آید نه از گناهکار . . .

(ماهاتما گاندی)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

تکبر ، آسانترین راه برای از بین بردن سرافرازی ها است. . .

(نیچه)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

ابله همیشه دنبال ابله تر از خود می گردد که او را تحسین کند . . .

(بوالو)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

هر که با داناتر از خود بحث کند تا بدانند که داناست ، بدانند که نادان است . . .

(سعدی)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

علت بدبختی و بیچارگی ما داشتن فرصتهای زیادی است

که صرف اندیشیدن درباره خوشبختی و بدبختی می گردد . . .

(جرج برنارد شاو)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

خردمند برای رسیدن به هدف ، ممکن است حتی دشمن خود را بر شانه هایش سوار کند . . .

(پنچا تنترا)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری ، آن را هرگز به دوستانت فاش مکن . . .

(بنجامین فرانکلین)

◊◊◊◊◊◊◊ IranNaz ◊◊◊◊◊◊◊

تراژدی این نیست که تنها باشی

بلکه این است که نتوانی تنها باشی . . .

(آلبر کامو)