شانه هایت برای مان آشناست

شانه هایت برای مان آشناست

سیب موز: شانه هایت برای مان آشناست

سیب موز حسین  قدیانی: آری! شانه هایت برای مان آشناست؛ لرزیدنش را زیاد دیده ایم! چشم هایت برای مان آشناست؛ اشک هایت را زیاد دیده ایم! قدم هایت برای مان آشناست؛ کربلاهایت را زیاد دیده ایم! لباس خاکی بی جلیقه ات برای مان آشناست؛ عاشوراهایت را زیاد دیده ایم! عاشق بودنت برای مان آشناست؛ شهادتت را زیاد دیده ایم! نامه هایت برای مان آشناست؛ دست خطت را زیاد دیده ایم! بابت این نامه آخری اما به شکل ویژه ممنون تو هستیم سردار! آشفته کردی خواب شان را! اصلا کار تو همین است! آشفته کردن خواب دشمن! و خواب دشمن دوستان! خواب «صندلی» برایت دیده بودند! برای تو! خواب «عنوان» برایت دیده بودند! برای تو! برای مرد جبهه حاج عمران!  خواب «تومان» برایت دیده بودند! برای تو! برای مرد جبهه خان طومان! خواب «شمیران» برای تو دیده بودند! برای تو! برای مرد جبهه شاخ شمیران! خواب «ریاست» برای تو دیده بودند! برای تو! برای مرد جبهه شهادت! خواب «سیاست» برای تو دیده بودند! برای تو! برای مرد جبهه صداقت! و جبهه صفا! و جبهه خلوص! و جبهه اشک! و جبهه عشق! و جبهه جاده های منتهی به بهشت! توهم زده بودند تو را هم می توانند وارد «بازی» کنند! خواب پست و سمت برایت دیده بودند! که تو را وارد «بازی دوگانه ها» کنند! تو اما باز هم آشفته کردی خواب شان را! این بار به جای «قدم» با «قلم»! و با تنها نوشتن چند جمله کوتاه! مختصر و مفید! «سرباز هور» و چشم طمع داشتن به صندلی ریاست بر جمهور؟! این 4 تا چوب، ارزانی اصحاب سیاست! دل حاج قاسم ما را نمی توان با عنوان «ریاست محترم جمهوری» لرزاند! نامزد شدن برای این سمت، با حفظ احترام ویژه برای اصحاب سیاست، شأن سردار ما را پایین می آورد! هیهات! ما و رای دادن به قاسم سلیمانی؟! بسی بالاتر از رای، دعای خود را و اشک خود را و عشق خود را و همه وجود خود را تقدیم سرداری می کنیم که سالیانی دراز، از راحتی خودش گذشته تا حتی آن جماعتی هم که نظام را قبول ندارند، از گزند دشمن در امان باشند! هیهات! ما و یک رای 4 ساله به سردار قاسم سلیمانی؟! و قیاس کردن او با عناصر جبهه سیاست؟! با اینها؟! با این آقایان؟! نفرمایید! برای ما حاج قاسم، تجلی اصحاب جبهه حق در تمام تاریخ است! مردی مقدس که امام خود را تنها نمی گذارد! و البته، از خواب و خاطره هم مایه نمی گذارد! مایه می گذارد از جانش! می رود کوه ها، صحراها، دشت ها و بیابان ها با دشمن جلاد می جنگد، بلکه شاید... شاید رزق شهادت نصیبش شد! آهای جماعت وقیح! لیلای سردار ما «شهادت» است و بس! او «مجنون» بچه های جزیره است! شیربچه های خیبر! و بدر! و قایق عاشورا! و دجله و فرات! و نینوا! آنقدر باوفا و بصیر است که در اوج جنگ با حرمله ترین حرامیان تاریخ، تصویر لبخند خود را برای ما می فرستد! تصویرهای ساده! با حالت های ساده! و انگار نه انگار که در جنگ است! آن هم در بدترین و سخت ترین جنگ ها! هیهات! ما یک رای 4 ساله به اسطوره خودمان بدهیم؟! همین؟! لطفا نه ما را با مردم کوفه اشتباه بگیرید، نه حاج قاسم را با عناصر سیاست! من اما خوب می دانم نهایت درد شما از چیست! بگذار صریح بگویم! از این است که حاج قاسم را حتی آن جماعت زاویه دار با نظام هم دوست می دارد! دلیل؟! خیلی ساده است! گیرم فردی نظام را خیلی هم حالا قبول نداشته باشد؛ امنیت خود را که دوست دارد! و سر راحت بر بالین گذاشتن خود را که دوست دارد! برای دوست داشتن این مرد، یک ذره حب وطن کفایت می کند! باورم هست این تیرهای سه شعبه آشنا، محبوبیت حاج قاسم عزیز ما را نشانه رفته بود اما نامه او، مصادف شد با ناله جماعت! و آشفته کردن خواب جماعت! نشستن بر صندلی ریاست جمهوری، هیچ چیز به قاسم سلیمانی اضافه نمی کند! مردم، او را دوست دارند، چون او مردم را دوست دارد! همه مردم، او را دوست دارند، چون او همه مردم را دوست دارد! او مغرورانه بر سینه نمی کوبد که امنیت شما در داخل مرزها، مدیون جنگ من و شیربچه هایم در بیرون مرزهاست! او فرق دارد با آورندگان فلان توافق! او اهل منت گذاشتن بر سر ملت نیست! او کهکشانی می جنگد، نه آنکه نجومی حقوق بگیرد! او متعلق به اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی است؛ نه این اسلام بی رحم رحمانی، که در ادامه تحریم دشمن، از داخل هم برداشته ملت را تحریم کرده! چه طرفه حکایتی! از سویی قاسم سلیمانی را وارد بازی انتخابات می کنند، از دیگر سو تحریم! لیکن اگر حاج قاسم دارد در بیرون خاک وطن، برای امن و امان ما می جنگد، ما چرا در داخل، اجازه بدهیم بانکی به نام خودمان، نقش گلوله تانک را بر سینه او ایفا کند؟! آه از این ظلم روزگار! و این همه بی معرفتی! اینکه می گویند «ما توان نظامی و موشک می خواهیم چه کار؟!» اصلش آن است که «ما قاسم سلیمانی را می خواهیم چه کار؟!» دیگر فکر این بدیهی ترین نکته ممکن را نمی کنند که حتی اهالی نه چندان معتقد به نظام هم، امنیت خود را یعنی قاسم سلیمانی خود را دوست می دارند! با نامه اخیر سردار اما هم قاسم سلیمانی بیشتر خودش را به مردم نشان داد، هم البته این جماعت را بیشتر به مردم شناساند! گمانم با دشمن هم همین گونه زیرک و زیبا می جنگد که این همه حساب می برند از او! و از این مرد مردمی! وه که چه شانه های آشنایی دارد! عاشق اینم که به جای همایش اصحاب سیاست، هر وقت ایران باشد می رود کنگره شهدا! و ابایی ندارد از اشک، آنجا که دختر شهیدی «بابا» را صدا می زند! این خط آخری هم، سخنی با حضرت آقا! وقتی به سردار سپاه تو چنین دل داده ایم، تو خود بخوان عمق عشق ما ملت را به امام خامنه ای! نیک اما می دانم شما هم انتظار آن یار سفرکرده را می کشی! و بسی بیشتر از ما! شانه هایت برای مان آشناست...