فرانسه در آتش اعتراض های مردمی

فرانسه در آتش اعتراض های مردمی

سیب موز: فرانسه در آتش اعتراض های مردمی

سیب موز سرویس خارجی-

به گزارش سیب موز فرانسه از سال 2008 تا کنون درگیر بحران پیچیده اقتصادی بوده و تا کنون دولت این کشور به رغم اعمال سیاست های سنگین ریاضتی نتوانسته از این بحران خارج شود. طی ماه های اخیر دولت اولاند در جدیدترین پرده از اجرای برنامه های ریاضتی برای برون رفت از بحران  تلاش کرده با افزایش بیکاری در کشور مقابله کند و در همین راستا پیشنهاد قطع پرداختی اضافه کاری بیش از 35 ساعت را مطرح کرده است.طبق اصلاحات پیشنهادی قانون کار در فرانسه، کارفرمایان به جای 25 درصد، تنها 10 درصد پاداش اضافه کاری پرداخت خواهند کرد. این طرح خشم مردم فرانسه را برانگیخته است طوری که پاریس مجبور شده، تا حدودی این طرح را تعطیل کند، اما مردم فرانسه همچنان خشمگین هستند.دولت فرانسه اما برغم تعدیل و عقب نشینی هایی چند در اصلاحات مورد نظر خود در قانون کار، به اجرایی شدن آن مصمم است و همین مسئله اعتراض شدید اتحادیه های کارگری را به دنبال داشته است. تصمیم دولت برای اجرای قانون کار طی ماه های اخیر با موج بسیار گسترده ای از تظاهرات خشونت بار در شهرهای مختلف فرانسه رو به رو شده است.جنبش «مخالفت با اصلاح قانون کار» که در فصل تابستان تقریبا هیچ اعتراض خاصی را برنامه ریزی نکرده بود روز پنجشنبه «بازگشت بزرگ» خود را به صحنه آغاز کرد. روز پنج شنبه دردور تازه اعتراضات شهرهای مختلف فرانسه و به خصوص پاریس شاهد درگیری و زد و خورد شدید مردم با نیروهای امنیتی فرانسه بود. تصاویر و گزارش های منتشر شده نشان می دهد، مردم با کوکتل مولوتف، بطری های شیشه، میله های آهنی و سطل های زباله آتش زده شده، به مقابله با پلیس تا دندان مسلح فرانسه می روند.«برنارد کازنو» وزیر کشور فرانسه در بیانیه ای اعلام کرده حدود 62 نفر از کسانی که در اعتراضات علیه قوانین جدید کار در این کشور به خیابان ها آمده بودند، دستگیر شده اند. وزیر کشور فرانسه همچنین گفته از این تعداد 32 نفر همچنان بازداشت هستند. بر اساس این گزارش، در اعتراضات روز پنج شنبه در شهرهای مختلف فرانسه، بیش از 170 هزار نفر شرکت کرده بودند. پلیس فرانسه برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرد.15 پلیس و چهار تظاهر کننده نیز بر اساس آخرین گزارش ها در این درگیری ها زخمی شده اند. درگیری و اعتراض ها همچنان ادامه دارد.