هیئت بازرسی در وزارت کشور مستقر شد

هیئت بازرسی در وزارت کشور مستقر شد

سیب موز: هیئت بازرسی در وزارت کشور مستقر شد سیب موز هیئت بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری ها از 13 شهریور ماه لغایت 28 مهرماه در وزارت کشور مستقر است و کارکنان و شهروندان درخصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی می توانند شکایت یا اعلامات خود را به هیئت بازرسی مستقر اعلام کنند. به گزارش سیب موز به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، این هیئت با موضوع «بررسی عملکرد وزارت کشور در هزینه کرد اعتبارات و قراردادهای منعقده از محل اعتبارات طرح های ملی» در وزارت کشور مستقر است.بر اساس این گزارش، از کارکنان و شهروندان خواسته شده چنانچه درخصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند به هیئت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای 136 و یا با شماره تلفن88969037 تماس حاصل نمایند.سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور نیز به نشانی اینترنتی http://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.