الزامی به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست

الزامی به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست

سیب موز: الزامی به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست

سیب موز محمد علی پورمختار در گفت وگو با فارس، در خصوص اختلاف میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو گفت: خودرو مال منقول محسوب می شود و ما برای اموال منقول به آن معنا سند نداریم اما چون خودرو برای مردم مهم است برای اینکه مالک شناخته شود و در نقل و انتقال مشکلی پیش نیاید برایش سند صادر می کنند. به گزارش سیب موز وی با بیان اینکه باید مشخص شود مرجع صدور سند چه کسی است، گفت: براساس قانون هر مرجعی که رسمی و دارای صلاحیت باشد می تواند سند را صادر کند. بر همین اساس، نیروی انتظامی که دارای صلاحیت و مرجع رسمی است و چه دفاتر اسناد رسمی اگر اقدام به صدور سند کنند هیچ تفاوتی با هم نداشته و ارزش هر دو سند یکسان است.پورمختار افزود: در واقع مردم مختار هستند که تنها به سند سبز نیروی انتظامی اکتفا کنند و یا اینکه بخواهند به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خود مراجعه کنند.اختلاف کانون سردفتران با ناجا بر سر پول و درآمد استوی اختلاف موجود را به دلیل مباحث مالی عنوان کرد و گفت: اختلافی که کانون سردفتران با ناجا دارد مربوط به بحث درآمد است چرا که هر کسی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند باید حق الثبت و حق التحریر پرداخت کند، بنابراین دعوا بر سر پول و درآمد است.عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: در نیروی انتظامی بابت صدور سند پولی دریافت نمی شود به همین جهت وقتی کسی به دفترخانه مراجعه نکند باعث کاهش درآمد سردفتران می شود و این موضوع برای کانون سردفتران چندان خوشایند نیست.پور مختار خاطرنشان کرد: قانون گذار الزام و اجباری نکرده که حتماً مردم برای ثبت سند خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند ضمن اینکه به عقیده من نیروی انتظامی در این زمینه مسئولیت سنگین تری دارد چرا که باید اصالت یک خودرو را تایید کند.