دولت هر چه سریع تر شبکه های اجتماعی داخلی را تقویت کند

دولت هر چه سریع تر شبکه های اجتماعی داخلی را تقویت کند

سیب موز: دولت هر چه سریع تر شبکه های اجتماعی داخلی را تقویت کند

سیب موز به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی در رابطه با اظهارنظر برخی مسئولان دولتی مبنی بر موافقت با ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور گفت: اکثریت قریب به اتفاق جرایم رایانه ای از طریق شبکه های اجتماعی خارجی صورت می گیرد. به گزارش سیب موز وی افزود: اگرچه ضابطان قضایی امکانات و تخصص کافی برای کشف تمامی جرایم و شناسایی مجرمان در فضای مجازی را دارند، اما باتوجه به اینکه هزینه کشف جرم در شبکه های اجتماعی خارجی بیشتر از شبکه های داخلی است، لذا مجرمان ایرانی در شبکه های اجتماعی خارجی احساس امنیت بیشتری دارند.شبکه های اجتماعی خارجی ابزار تهاجم فرهنگی دشمنخرم آبادی با بیان اینکه در حال حاضر شبکه های اجتماعی خارجی ابزار تهاجم فرهنگی دشمن هستند، گفت: همه شبکه های اجتماعی خارجی فعال در کشور ما توسط عوامل صهیونیستی مدیریت می شوند و اطلاعات کلان کشور از طریق این شبکه ها در اختیار صهیونیست ها قرار می گیرد. معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی را برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: از مسائل فرهنگی، سیاسی و امنیتی که بگذریم، فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور برخلاف سیاست کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی است و برخی از دست اندرکاران فضای مجازی کشور، شبکه های اجتماعی بیگانه را بر شبکه های داخلی ترجیح می دهند.ادعای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات شعار استوی با بیان اینکه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور برخلاف ایده راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است، اظهار داشت: ادعای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بدون فراهم کردن زمینه برای مهاجرت مردم به شبکه های اجتماعی داخلی، شعاری بیش نیست.خرم آبادی تاکید کرد: دولت باید هرچه سریع تر زمینه تقویت و گسترش فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی و مهاجرت شهروندان از شبکه های خارجی به داخلی را فراهم کند.