انبوه سازان وارد پیش فروش ساختمان نمی شوند

انبوه سازان وارد پیش فروش ساختمان نمی شوند

سیب موز: انبوه سازان وارد پیش فروش ساختمان نمی شوند

سیب موز حسن محتشم در گفت وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا سازنده ها از ابلاغ قانون جدید پیش فروش ساختمان که جدیداً توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، مطلع بوده و آن را رعایت خواهند کرد، گفت: هر قانونی به هر حال مزایا و یک معایبی دارد، پس اگر قانون جدید پیش فروش ساختمان همانند قانون قبلی ابلاغ شده باشد، کارایی چندانی در مورد کاهش تخلفات و مراجعه به دستگاه های قضایی به خاطر کم کاری سازنده ها نخواهد داشت. به گزارش سیب موز وی افزود: به هر حال به نظر می رسد قانون پیش فروش ساختمان یک طرفه و به نفع خریداران مسکن تدوین شده است، بنابراین معمولاً سازنده ها سعی خواهند کرد وارد پیش فروش ساختمان نشوند، چرا که اگر به تعهدات خود عمل نکنند تضامین سخت گیرانه ای برای آنها در نظر گرفته شده است.محتشم ادامه داد: پس باید همانطور که تضامین سخت گیرانه ای برای سازنده ها در نظر گرفته شده است، برای خریداران نیز این تضامین در نظر گرفته شود.