کم توجهی دولت به توسعه ریلی

کم توجهی دولت به توسعه ریلی

سیب موز: کم توجهی دولت به توسعه ریلی سیب موز

محمدرضا ملکشاهی راد در گفت وگو با فارس اظهار داشت: دولت به منظور دستیابی به راه ها و ریل های ایمن، باید با وزارت راه و شهرسازی به تعامل بیشتری دست یابد. به گزارش سیب موز وی ادامه داد: رقم محدودی در توزیع اعتبارات سال 95 برای پروژه های عمرانی وزارت راه اختصاص یافته است و این نشان از کم توجهی دولت به حوزه راه سازی و خطوط راه آهن دارد.عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در حال حاضر در بخش حمل و نقل کشور به خصوص حوزه ریلی، شاهد وجود تعداد زیادی پروژه نیمه تمام هستیم که میزان بودجه در نظر گرفته برای آنها بسیار محدود است.وی بیان کرد: در حال حاضر وضعیت تخصیص بودجه و اعتبارات لازم به بخش های زیرساختی کشور مناسب نیست، زیرا کلنگ زنی های زیادی در کشور صورت گرفته و قدم هایی برداشته شده است، اما برای تحقق کامل آنها فاصله بسیار است.ملکشاهی راد با بیان اینکه میانگین طول عمر ساخت پروژه ها بالا رفته است، افزود: این موضوع به نفع کشور نیست، اما کمیسیون عمران در مجلس جدید، برای همه حوزه های ریلی، جاده ای و تامین زیرساخت ها جهت تولید و اقدامات اقتصادی گام های بزرگی برداشته است؛ کمیسیون عمران درصدد است جلسات متعددی با وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار کند و در این جلسات برنامه ها و سیاست های مربوط به بخش حمل و نقل کشور به ویژه راه آهن و توسعه خطوط ریلی تا سال 1404 مشخص شود.عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر نمایندگان مردم استان ها و شهرهای مختلف در مجلس، به دنبال مطالبات مردم یعنی ساخت راه آهن، قطار و مرمت و نگهداری راه ها هستند و تحقق این اهداف با بودجه محدود امکان پذیر نیست.