انگلیس سفارتخانه خود را در ترکیه موقتاً تعطیل کرد

سیب موز وزارت خارجه انگلیس توضیحی درباره دلایل

تعطیلی سفارتخانه خود در آنکارا نداد و تنها به این جمله که به دلایل

امنیتی این اقدام را انجام داده، بسنده کرده است. دولت انگلیس نیز از

شهروندانش خواسته از سفر به شهر کردنشین دیاربکر در جنوب شرق ترکیه

بپرهیزند و تا 10 کیلومتری مرزهای ترکیه با سوریه نیز نزدیک نشوند.

انگلیس سفارتخانه خود را در ترکیه موقتاً تعطیل کرد

سیب موز: انگلیس سفارتخانه خود را در ترکیه موقتاً تعطیل کرد

انگلیس سفارتخانه خود را در ترکیه موقتاً تعطیل کرد 2