بارزانی خواستار حل اختلافات با بغداد

سیب موز مسعود

بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق بر ضرورت حل و فصل اختلافات سیاسی و

اداری میان اقلیم و دولت مرکزی بغداد قبل از شروع روند بازپس گیری موصل از

داعش تأکید کرد. مسعود بارزانی همچنین از واشنگتن خواست برای رویارویی با

بحران احتمالی آوارگان که انتظار می رود بعد از عملیات بازپس گیری موصل

آغاز شود، حمایت های مالی در اختیار اقلیم قرار دهد.

بارزانی خواستار حل اختلافات با بغداد

سیب موز: بارزانی خواستار حل اختلافات با بغداد

بارزانی خواستار حل اختلافات با بغداد 2