خروج 2 فرودگاه بین المللی کشور از بن بست

خروج ۲ فرودگاه بین المللی کشور از بن بست

سیب موز: خروج 2 فرودگاه بین المللی کشور از بن بست

سیب موز تفاهم-گروه حمل و نقل: مدیرنظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: طرح خارج سازی دو فرودگاه مهرآباد تهران و شهید هاشمی نژاد مشهد از بن بست با هدف دسترسی آسان به مبادی ورودی و خروجی فرودگاه پیگیری می شود.بهمن باقری بیان کرد: یکی از گزینه ها در بحث ASQ (ارزیابی کیفیت خدمات فرودگاه ها از دید مسافران) دسترسی آسان یا به عبارتی راه های دسترسی به فرودگاه است و خارج سازی فرودگاه های بن بست، به عنوان بخشی از سیاست ما ذیل این طرح در دستور کار قرار دارد.وی توضیح داد: اینکه یک فرودگاه بتواند مسیرهای دسترسی مختلف داشته باشد، ضمن اینکه امتیازی برای آن محسوب می شود منجر به ارتقای خدمات دهی به مردم نیز می شود، چیزی که برای شرکت شهر فرودگاه ها اهمیت زیادی دارد و برای آن طرحی با نام طرح تحول در فرودگاه ها از سال گذشته تهیه و اجرا شده است. به گفته باقری تسهیل راه های رسیدن به فرودگاه ها و نحوه دسترسی به فرودگاه، در ارتقای رتبه فرودگاه ها بسیار اهمیت دارد و شرکت فرودگاه ها در دو فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد و مهرآباد تهران برای انجام این مهم برنامه دارد.وی با طرح این موضوع که چالش اصلی ما برای اجرای این مهم در فرودگاه مهرآباد احاطه آن از سوی شرکت ها و سازمان های مختلف است، گفت: اطراف فرودگاه را پایگاه های هوایی احاطه کرده اند که اتفاقا باید وجود داشته باشد اما درعین حال برای خارج سازی فرودگاه از بن بست محدودیت ایجاد می کنند.وی با بیان اینکه ما تمهیدات لازم برای سهولت تردد در داخل مجموعه فرودگاه ایجاد کرده ایم به برنامه هایی که داخل فرودگاه مهرآباد برای آسان سازی ترددها انجام گرفته است، اشاره کرد و گفت: درحال حاضر یک لاین فقط برای عبور تاکسی تعریف شده و هیچ خودوریی به غیر از تاکسی نمی تواند وارد آن شود؛ مسیر دوم مسیر «وی آی پی» است که مختص خودروهای امدادی و شخصیت ها است، مسیر سوم هم مسیر عمومی برای مسافران است.