لذت زودگذر با دروغ بستن به ده نمکی!

لذت زودگذر با دروغ بستن به ده نمکی!

سیب موز: لذت زودگذر با دروغ بستن به ده نمکی! سیب موز انتشار بخش تحریف شده ای از مصاحبه مسعود ده نمکی با «فارس» دستاویزی برای حمله به بازیگرانی شد که در فیلم های ارزشی سینما نقش آفرینی کردند. دروغ پردازان با جمله ای ناقص از حرف های کارگردان سه گانه «اخراجی ها» با عنوان «پیشنهاد امروز ده نمکی: بازیگرانی را که در محافل خاص می گیرند، به جای زندان، ببرند در فیلم های ارگانی و نهادی بازی کنند» منتشر کردند و همین موضوع به سرعت نشر داده شد و علاوه بر ده نمکی، بازیگران شناخته شده سینما نیز که در فیلم های ارزشی سینما بازی کرده اند نیز با تهمت بزرگی روبه رو شدند.     ده نمکی چه گفته بود؟! به گزارش سیب موز در بخشی از مصاحبه ده نمکی صحبت از حمایت از سینمای دفاع مقدس می شود و خبرنگار از این کارگردان می پرسد: «واقعاً دستورالعملی و قانونی می تواند هنرمندان را مجاب کند که به سمت آن سیاستگذاری حرکت کنند؟» ده نمکی پاسخ می دهد: «حتماً می شود.» خبرنگار در ادامه سؤالش می گوید: «خب مدیران که زیاد دستور می دهند ولی اجرایی نمی شود.» ده نمکی در پاسخ می گوید: «اگر بخواهند می توانند. آقایان در برخی موارد اینطور فکر می کنند که یک بازیگر را در خیابان یا محفل خاص که می گیرند به جای زندان که جریمه مردم عوام و بیچاره است، بگویند در فیلم فلان ارگان یا نهاد بازی کنید. من این حرف را قبول ندارم. نیازی به این کارها نیست. خیلی از هنرمندان ما علایق و گرایش به سمت موضوعات ارزشی و دفاع مقدس دارند، خیلی هایشان برای اینکه زمینه کار داشته باشند و خیلی ها هم برای اینکه واقعاً علایق دارند و لازم است کسی حس فطرتشان را بیدار کند و تلنگری به آنها بزند، حتماً در این زمینه ها کار می کنند.»     آنها چه چیز نقل کردند؟!آنچه ده نمکی گفته است، مشخص است. اما آنچه کسانی که می خواستند برای دهنمکی حاشیه درست کنند و از آب گل آلودی که خودشان ایجاد کرده اند، ماهی بگیرند، منتشر کرده اند، جالب است. سایت «سینما سینما» با انتشار گزینشی مصاحبه ده نمکی نوشت: در ادامه از او [ده نمکی] پرسیده می شود واقعاً با دستورالعملی و قانونی می شود هنرمندان را مجاب کرد که به سمتش بروند؟ که می گوید: «حتماً می شود.» و پس از این پاسخ قاطعانه، پیشنهاد حضور بازیگران به روشی عجیب و به اجبار را می دهد: «اگر بخواهند می توانند. آقایان یک بازیگر را در خیابان یا محفل خاص می گیرند به جای زندان که جریمه مردم عوام و بیچاره است بگویند در فیلم فلان ارگان یا نهاد باید بازی کنید. خیلی از اینها علایق دارند… خیلی هایشان برای اینکه زمینه کار داشته باشند و خیلی ها هم برای اینکه علایق دارند و لازم است کسی حس فطرتشان را بیدار کند و تلنگری به آنها بزند، حتماً در این زمینه ها کار می کنند.» این سایت سپس می نویسد: «این حرف ده نمکی ناخودآگاه این فکر را به ذهن می آورد که حضور در فیلم های برخی ارگان ها در واقع نوعی مجازات برای هنرمندان است و در بهترین حالت تا مجبور نشده باشند در چنین فیلم هایی حاضر نمی شوند!»چندین سایت خبری نیز همین بخش را برداشته و به انحای مختلف از جمله «پیشنهاد ده نمکی برای تنبیه بازیگرانی که در مهمانی ها دستگیر می شوند.» منتشر کردند.    آیا نمی توان حرفه ای بود؟استناد به یک تحریف برای نشر خبر آن هم به نحو گسترده از رسانه هایی که ادعای حرفه ای بودن دارند، عجیب بود. اینکه یک مصاحبه در رسانه مادر وجود دارد اما دیگران برای تولید خبر و انتشار یک سخن جنجالی حاضر نیستند به اصل آن سری بزنند و حتی بعد از اینکه ده نمکی با سایت «کافه سینما» تماس می گیرد و موضوع را بیان می کند، دیگر سایت های سینمایی از سر عمد یا تنبلی حاضر نمی شوند خبر قبلی را اصلاح یا حذف کنند. اینکه به هر بهانه ای حتی انتشار خبر تحریف شده تلاش شود تا چهره یک فرد را تخریب کنند چه معنایی جز زیر پا گذاشتن اخلاق دارد؟!   بی بی سی و بهنود وارونه ساز ذوق زده!این وارونه سازی آشکار تا آنتن بی بی سی که عاشق وارونه سازی است هم پیش می رود و مسعود بهنود در برنامه دیده بان با خواندن نقد یکی از روزنامه های زنجیره ای در این باره به تمسخر ده نمکی و حرف های او می پردازد و با مجری کم مطالعه اش با هم قاه قاه می خندند! آیا بهنود فرصت نداشت تا با مراجعه به اخبار ،اخبار سیاسی، اخبار روز ،آخرین اخبار ،اخبار اجتماعی - اصلی خبر، دروغ بودن این خبر را بفهمد و یا لذت وارونه سازی او را از این تلاش ساده برحذر داشت؟!   بی اخلاقی فقط فحش دادن نیستاتفاقات اخیر در سینما و متعاقب آن مطلب یک نشریه باعث شد تا گروهی از سینماگران نسبت به زیرپا گذاشتن و مظلوم واقع شدن هنرمندان واکنش نشان دهند و واکنش های زیادی را در پی داشت. تا زمانی که توهین به سمت گروهی از هنرمندانی بود که در جشن حافظ شرکت کرده بودند، همگی آن را محکوم می کردند، اما حالا که با تحریف سخنان ده نمکی هم شخصیت این کارگردان و هم بازیگران فیلم های سینمایی ارزشی زیر سؤال می رود، هیچ کدام از افرادی که پرچم اخلاق مداری افراشته بودند، حرفی به زبان نمی آورند.

گویا اخلاق تا زمانی محترم است که منفعتی در آن وجود داشته باشد و زمانی که شخصی مانند ده نمکی که جزو بدنه سینما نیست، مورد توهین قرار می گیرد، اصلاً نیازی نیست به آن پرداخته شود و حتی تا جایی که امکانش هست، خبر را باز نشر می دهند تا شخصیت وی و افراد شبیه وی را لگدمال کنند. اکنون این شبهه به وجود آمده است که بازیگران شناخته شده که سابقه حضور در فیلم های ارزشی را دارند به خاطر نرفتن به زندان این گونه مجازات شده اند! مافیای سینمای ایران علاوه بر بایکوت بازیگرانی که در فیلم های ارزشی حضور داشته اند، با این روش زشت به آنها برچسب های ضد اخلاقی می چسباند تا امکان حضور و فعالیت شان را محدود تر کند! مافیایی که سینما را بازیچه ای برای رسیدن به مقاصد سیاسی اش می کند. اخبار ،اخبار سیاسی، اخبار روز ،آخرین اخبار ،اخبار اجتماعی - روزنامه جوان

لذت زودگذر با دروغ بستن به ده نمکی! 2 لذت زودگذر با دروغ بستن به ده نمکی! 3