سرمایه  ایرانیان خارج از کشور بیش از هزار میلیارد دلار است

سرمایه  ایرانیان خارج از کشور بیش از هزار میلیارد دلار است

سیب موز: سرمایه  ایرانیان خارج از کشور بیش از هزار میلیارد دلار است

سیب موز تفاهم-گروه گزارش: مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرمایه های ایرانیان مقیم خارج را بیش از یک هزار میلیارد دلار دانست و گفت: شرط لازم و کافی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود، ایجاد ثبات در فضای اجتماعی و سیاسی کشور است.زهرا کریمی در چهاردهمین نشست تخصصی توسعه با موضوع «پیامد تداوم رکود بر بازار کار ایران»، با اشاره به عملکرد کنونی اقتصاد ایران، رکود اقتصادی را یکی از بزرگترین دغدغه ها دانست و اظهار کرد: اگر اقتصاد طی دو فصل متوالی رشد منفی داشته باشد، با رکود مواجه هستیم.وی با بیان اینکه اقتصاددانان مهمترین عامل نوسانات اقتصادی را در سرمایه گذاری جستجو می کنند، گفت: شوک های اقتصادی از خانوارها آغاز نمی شود و دولت هم نقشی ندارد، لذا سرمایه گذاری در بنگاه هاست که آغازگر شوک های مثبت و منفی یا به عبارت دیگر، تغییر اقتصادی هستند.مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد اقتصادی 4.4درصد در سال گذشته، افزایش صادرات نفتی را عامل این افزایش دانست و تصریح کرد: این رشد اقتصادی مثبت برای جامعه ملموس نبود، زیرا سیاست های خروج از رکود دولت مانند مسکن عمل می کند و اثربخشی کوتاه مدت دارد.وی فضای نامناسب کسب و کار(فساد گسترده)، کاهش شدید سرمایه اجتماعی(عدم اعتماد و اطمینان)، ورشکستگی وسیع بنگاه های کوچک و بزرگ، تنش میان گروه های و جناح ها و تنش در روابط بین المللی را از جمله علل غیر اقتصادی تداوم رکود دانست و تصریح کرد: چنین شرایطی علاقمندی به سرمایه گذاری داخلی و فعالیت های مولد را کم کرده است.

مشاور وزیر تعاون با تاکید بر اینکه دولت به تنهایی توان خروج از رکود را ندارد، خاطرنشان کرد: ایجاد اعتماد و اطمینان توسط بخش های مختلف حاکمیتی مانند قوای مقننه و قضاییه، شکل دادن به اجماع نظر برای ایجاد تحرک اقتصادی، حمایت از افزایش شفافیت و کاهش فساد، تلاش در جهت آشتی اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش تنش های داخلی و بین المللی و جلب اعتماد ایرانیان مقیم خارج از جمله راهکارهای مقابله با رکود و بیکاری است. تداوم و ثبات در کنار سود منطقی شرط سرمایه گذاری است و لذا اگر سرمایه گذار مطمئن نباشد که سرمایه گذاری اش طی یک مدت طولانی جواب می دهد، ریسک نمی کند.وی با بیان اینکه شوک تحریم به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد، یادآور شد: قطعا برجام تحریم هایی که اقتصاد ما را خفه کرده بود را کنار زد، اما مشکلات اقتصادی ایران همچنان باقی است.

به گزارش سیب موز

کریمی ساختار اقتصاد کشور را مجموعه ای در هم تنیده از مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: وقتی اقتصاد رشد خوبی نداشته باشد و سرمایه گذاری های زیادی نیز از سوی بنگاه های اقتصادی انجام نشود، وضعیت بازار کار نیز چندان مناسب نخواهد بود. مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ایجاد فرصت های شغلی همراه با رشد اقتصادی و ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: طولانی شدن دوره بیکاری موجب می شود که افراد به شبکه های هرمی روی بیاورند که ظاهرا خوداشتغال هستند، اما هیچ ارزش افزوده ای ندارند. کریمی بحران آب، بحران آلودگی هوا(ریزگردها)، بحران بازار کار(جوانان و زنان)، بحران صندوق های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، تجارت قاچاق، کاهش درآمدهای نفتی و تشدید تعارض میان گروه های قدرتمند در نظام حاکمیتی کشوررا از دیگر مشکلات اقتصاد ایران دانست و گفت: اگر رشد اقتصادی به همین روند ادامه دهد، نگرانی بازنشستگان نیز به وجود خواهد آمد.