سرود ای ایران تحت تأثیر کُتَک ساخته شد!

سرود ای ایران تحت تأثیر کُتَک ساخته شد!

حسین گل گلاب وقتی می بیند یک سرباز آمریکایی، یک بقال ایرانی را کُتَک می زند، خیلی ناراحت می شود و تحت تأثیر این موضوع، تصنیف معروف «ای ایران» را می سراید.

علی دهباشی - سردبیر مجله ی بخارا - در شب حسین گل گلاب، از این شاعر به عنوان چهره ای یاد کرد که در چندین زمینه آثار بسیار ماندگار و درجه اولی از خودش به جا گذاشته است و متذکر شد: حسین گل گلاب گیاه‎شناسی یگانه بود که هنوز آثارش مورد مراجعه است. در زمینه ی شعر از شاعران خوب زمانه ی ما بود. از اعضای بسیار مؤثر فرهنگستان ایران بود. تصنیف‎ها و سرودهایی که ساخت، ماندگار است و بسیاری او را فقط به خاطر تصنیف مشهورش که زمزمه‎گر هر ایرانی است، می‎شناسند.

او در ادامه صحبت هایش به روایت حسین گل گلابب از فعالیت های ادبی اش اشاره و آن را بازگو کرد: «چیزهایی را به عنوان سرود ساخته ام. شعر به آن معنی که نیست. موسیقی را با کلنل علی نقی خان وزیری کار کردم. خودم، اول تار می زدم. در 1303 به کلاس کلنل رفتم و بعد با او همکاری می کردم. در آن زمان کسانی بودند که برای ساخته های کلنل ترانه می ساختند، اما من چون هم با شعر و هم با نت آشنا بودم، توانستم با کلنل مدت زیادی کار کنم. بیش تر سرودهای حماسی و میهنی می ساختم. کلنل آدم بزرگی بود، و در موسیقی ایرانی کار کرده بود. می خواست آن را تثبیت کند، بعد دید که کار بسیار مشکلی است. سه چهار سالی به فرنگ رفت و آن جا حسابی کار کرد. بعد به ایران بازگشت. به جز سرودهای حماسی چندتایی کار لیریک برای کلنل ساختم، 20 تا اپرا و چند تا تصنیف عامیانه. بعد از جنگ، انجمن کلنل تا حدی از بین رفت. ایران اشغال شد. سربازهای روسی، آمریکایی و انگلیسی به ایران آمدند.

دهباشی در ادامه بازگویی خاطرات حسین گل گلابب، به نقل از او گفت: «یک روز در 1323 از خیابان هدایت رد می شدم. یک سرباز آمریکایی، یک بقال ایرانی را کُتَک می زد. خیلی ناراحت شدم. به انجمن موسیقی خالقی رفتم و بی اختیار چیزی درست کردم. خالقی برای آن آهنگ ساخت. شد همان سرود معروف «ای ایران » که بنان آن را خواند. بیش تر سرودهای حماسی ساخته ام. یکی از آن ها همان سرود «آذرآبادگان» است. آن هم تحت تأثیر حمله خارجی ها بود.»