عباس صفاری: می خندیم که گریه نکنیم

عباس صفاری: می‌خندیم که گریه نکنیم

از وقتی که رفت، تا شاید اوایل دهه 70 نه شعری، نه ترانه یی از او در ایران منتشر نشد و شاید کسی هم از اهالی ادبیات خبری از او نداشت...

کار ادبی یا به عبارتی شاعری را از دوره نوجوانی اش آغاز کرد، اواخر دهه چهل و اوایل پنجاه. ترانه می نوشت، برخی از خواننده های مطرح روز هم، ترانه هایش را اجرا می کردند، نمونه اش ترانه «خسته» که با صدای فرهاد مهراد، یکی از خوانندگان بنام و اعتراضی موسیقی پاپ فارسی به اجرا درآمد: «جغد بارون خورده ای/ توی کوچه فریاد می زنه/ زیر دیوار بلندی/ یه نفر جون می کنه...».

ماجرای شکل گیری این ترانه هم، شنیدی است، اما در این مقدمه مجال بیانش نیست. اما این کار را مدت زیادی ادامه نداد، در همان ایام جوانی به غرب رفت، برای ادامه تحصیل، امریکا، کشوری که هنوز و همچنان درش پاگیر شده است و همان جا زندگی می کند.

از وقتی که رفت، تا شاید اوایل دهه 70 نه شعری، نه ترانه یی از او در ایران منتشر نشد و شاید کسی هم از اهالی ادبیات خبری از او نداشت، تا اینکه در دهه 70 دوباره در نشریات ادبی شعرهایی از عباس صفاری (امضا از امریکا) منتشر شد و این آغاز دوره تازه کارهای ادبی- هنری او محسوب می شد. دیر آمد اما تاثیر گذاشت. طوری شعر می نوشت و می نویسد که هم تحسین مخاطب را به خودش جلب می کند و هم تعریف منتقد را.

صفاری، شعرهای ساده یی دارد، شعرهایی ساده به ظاهر و در معنا اغلب غنی. می توان شعرهای صفاری را دوست نداشت، می توان نوع نوشتنش را نپسندید اما نمی توان شاعر بودن و شعریت شعرهای او را کتمان کرد. صفاری علاوه بر کار شاعری و ترجمه، دستی در هنرهای تجسمی هم دارد، کارهای طراحی روی چوب و با چوب انجام می دهد که در نوع خودشان قابل توجه و بکر هستند. از وی تاکنون دفترهای شعری «در ملتقای دست و سیب»، «تاریک روشنای حضور»، «دوربین قدیمی و اشعار دیگر»، «هبوط یا حکایت ما»، «کبریت خیس»، «خنده در برف»، «مثل جوهر در آب» (تازه ترین مجموعه) و نیز ترجمه های با عناوین «عاشقانه های مصر باستان - ازرا پاوند»،

«کلاغنامه: از اسطوره تا واقعیت»، «ماه و تنهایی عاشقان - اشعار دو شاعره کلاسیک ژاپن: ایزومی کی بو، انونوکوماچی»، «کوچه فانوس ها - ترجمه شعر غنایی چین باستان» منتشر شده است. با این شاعر و مترجم، به بهانه و پیرامون مجموعه شعر تازه اش، «مثل جوهر در آب» (انتشارات مروارید) گفت وگویی داشتم، که در زیر مشروح آن را می خوانید.

من از قصد و نیت دیگران اطلاعی ندارم اما من همین جا بگویم که کاری به سلیقه و پسند مردم نداشته و ندارم، نه خودم را زندانی سلیقه آنها کرده ام، نه منتی بر آنها خواهم گذاشت. این زبان نزدیک به محاوره را نیز که گنج کمابیش دست نخورده یی بود همان طور که گفتم فقط برای استفاده از امکاناتش برگزیدم

آقای صفاری! از شعرهای اولیه مجموعه اخیرتان «مثل جوهر در آب» این طور برمی آید که تحت تاثیر حال و هوای ایران و سفر اخیرتان به اینجا بوده اید، درست است؟

تاریخ سرایش اکثر اشعار این مجموعه به پیش از آخرین سفر من به ایران برمی گردد. در هر صورت اما تعداد اشعاری که در این مجموعه در حال و هوای ایران سروده شده، چشمگیر و نسبت به مجموعه های دیگرم بیشتر است. فکر نمی کنم سفر نقش عمده یی در این رابطه داشته است. سفرهای کوتاه مدت و شتابزده فرصت و آرامش کافی را برای جذب مشاهدات و رویداد ها نمی دهد. پرداختن به مضامین بومی و ایرانی در این مجموعه می تواند برآمده از سن و سالی باشد که یکی از دستاورد هایش بیرون آمدن خاطرات دور است از پستوهای ذهن.

گمان می کنم همین مساله باعث شده بعضی از شعرهای مجموعه شکلی سفرنامه یی پیدا کنند، این طور نیست؟

بله، در تعدادی از اشعار این مجموعه من به شهر ها و اماکن مختلفی در داخل و خارج از ایران سر زده ام. «نیو اورلئان»، «اوهایو»، «لندن»، «تهران»، «رشت»، «یزد» و «بلوچستان» از آن جمله اند اما شعرهای مورد نظر گزارش سفر نیستند. به استثنای شعر سوررئالیستی بندرگاه یزد که این شهر کم آب کویری در آن تبدیل به شهری ساحلی می شود، مابقی اماکنی بوده اند که در زمان های مختلف شاهد یا درگیر رویدادی در آنجا شده ام که سال ها بعد هر کدام دستمایه شعری شده است.

فرم دیگری که فکر می کنم شاید از این مساله نشات گرفته- شاید هم ربط مستقیمی به این مساله نداشته باشد اما در کلیت دیده می شود فرم نامه یی شعرهاست. بعضی از شعرهای کتاب انگار در فرم نامه و برای ارسال به کسی نوشته شده اند، این مساله را قبول دارید؟ تعمدی در کار بوده؟

ظاهر مکاتبه یی و به قول شما نامه نگارانه تعدادی از اشعارم، چه در این مجموعه و چه در مجموعه های دیگر ناشی از انتخاب فرم خطابی و مونولوگ گونه یی است که پس از مجموعه «تاریکروشنا» بیشتر از آن استفاده کرده ام. ناگفته نماند که گرایش به این فرم آگاهانه و با قصد و نیت از پیش سنجیده یی نبوده است. بی تردید دوری از اماکن و افرادی که جایگاه عمده یی در زندگی فرد دارند او را به سمت نوعی گفت وگوی غیابی و مونولوگ وار با آنها سوق می دهد.

رادیوی ماشین من هنگام رانندگی تا به یاد می آورم خاموش بوده است. این اوقات غالبا اختصاص به گفت وگو با آدم هایی دارد که در کنارم نیستند یا به جهان سایه ها رفته اند. همین گفت وگوهای غیابی که از بودا و چنگیزخان تا همکلاسی ام در کالج لندن در آن حضور دارند نهایتا به شعرم راه پیدا کرده و لحنی خطابی و به گفته شما نامه وار به آنها داده است.

شعرهای این مجموعه، نسبت به شعرهای قبلی تان از نظر سطری حجم بیشتری پیدا کرده اند، در واقع بلند تر شده اند، حادث شدن این مساله علت خاصی دارد؟ گرایش تان به شعرهای روایی بیشتر شده است.

شعر روایی عموما حجم و سطر بیشتری را اشغال می کند که به نوبه خود بستگی به مضمون و موضوع شعر دارد. در این مجموعه تعدادی شعر وجود دارد که من سال ها با طرح اولیه یی که برای آنها داشتم کلنجار رفته ام. حرفی نبوده است که بشود در یک صفحه خلاصه اش کرد. چرک نویس چند تایی از این اشعار سر به 30-20 صفحه می زند. شعرهای نیمه بلند «پلیور یقه اسکی»، «بندرگاه یزد» و «اسفندک» از این جمله اند. طرح اولیه شعر «پلیور یقه اسکی» با دیدن عکسی از «جولی کریستی» به ذهنم رسید که مربوط به صحنه یی از فیلم «دکتر ژیواگو» بود. من در آن عکس که روی جلد مجله یی چاپ شده بود شعری دیده بودم که می دانستم در چند سطر و پاراگراف نمی توان خلاصه اش کرد. زبان ایماژیستی و نیمه فاخری هم که در آن روزگار راه دستم بود از پس چنین شعری برنمی آمد. باید 20 سالی می گذشت تا چم و خم کار دستم بیاید. انتخاب زبانی ساده تر و نزدیک به محاوره نیز در پاسخ به همین نیاز بوده است.

زبانی که با استفاده از امکانات جدید و انرژی نهفته و دست نخورده در آن بتوان جلوه ها و مسائل مدرن جهان معاصر را وارد شعر کرد. در مصاحبه با شاعران گاهی اشاره می شود که به قصد نزدیک شدن به مردم به سمت زبان ساده رفته اند، من از قصد و نیت دیگران اطلاعی ندارم اما من همین جا بگویم که کاری به سلیقه و پسند مردم نداشته و ندارم، نه خودم را زندانی سلیقه آنها کرده ام، نه منتی بر آنها خواهم گذاشت. این زبان نزدیک به محاوره را نیز که گنج کمابیش دست نخورده یی بود همان طور که گفتم فقط برای استفاده از امکاناتش برگزیدم. از آن گذشته معتقدم با مردمی که قرن هاست فال از دیوان حافظ می گیرند و ضرب المثل هایشان ابیات شعر کلاسیک مان است، لزومی ندارد در کتاب هایی با تیراژ حداکثر دو هزار-که فقط خواننده حرفه یی شعر آن را می خرد-به زبان محاوره شعر گفت تا از آن سر در بیاورند.

به شخصه همیشه تصور می کنم طنز در شعرهای شما حضور منحصر به فردی دارد. طنزی که شما از آن بهره می گیرید، نوعی طنز مست تر در کلیت فرم شعر است که به روایت شما کمک می کند، در واقع خلق الساعه و گذرا نیست، بلکه بخشی از زاویه دید راوی شعر می شود و به صورت بندی شعر کمک می کند. این طور نیست؟

هر از گاه ما می خندیم که گریه نکنیم. خنده در آن لحظه سدی می شود در برابر جاری شدن اشک. محض نمونه واکنش طبیعی ما در مورد کلیشه تکراری پا گذاشتن بر پوست موز و زمین خوردن، باید حس همدردی با شخص زمین خورده باشد.

عکس العمل اما به طرز مضحکی خنده است. همین پوست موز را وقتی به موارد و مسائل جدی تر زندگی و روابط حاکم بر آن تعمیم بدهیم از این حالت مضحک و فکاهه خارج شده و پا به عرصه طنز می گذارد که قصد از تولید آن نه ایجاد خنده بلکه تقویت و تشدید بار معنایی و اثربخشی بیشتر است. به هر پدیده و حادثه یی از زوایای گوناگون می توان نگریست. یکی از این زاویه ها نیز طنز است. من هنگام نوشتن و از سر عادت سری هم به این زاویه می زنم، اگرچه می دانم همواره دست پر بر نخواهم گشت.

روایت شما، به ویژه در این مجموعه، بیشتر با حضور انسان گره خورده است. در کمتر شعری از شما می توان رد پای انسان را نادیده گرفت، رویکردتان بیشتر اومانیستی به نظر می رسد و بر محور ارزش و حضور انسان در شعر حرکت می کنید. علت این مساله چیست؟

اگر اشتباه نکنم منظور شما از حضور انسان نوعی حس همدردی و همدلی با دیگران است که در اشعاری مانند قدیس ها بیشتر به چشم می آید. من بر این عقیده ام که آدمی هیچ تجربه کاملا منحصر به فردی ندارد. حتی هنگامی که «آرمسترانگ» برای نخستین بار از پله های سفینه پایین آمده و پا برخاک ماه می گذارد، این پای میلیارد ها انسان از بدو پیدایش تا آن لحظه تاریخی است که بر خاک ماه گذاشته می شود. یا هنگامی که آن کاهن بودایی در میدان پنوم پن در اعتراض به جنگ خودش را به آتش می کشد، این در واقع جان میلیون ها انسان معترض است که شعله ور می شود. شاعر نیز از این قاعده مستثنی نیست و هنگامی که از خصوصی ترین تجربیات خودش هم می گوید نظر به ویژگی های جهانشمول و تعمیم پذیر آن تجربه دارد.

در همین رابطه مساله یی که همیشه برای من در شعر شما جالب بوده این است که انسان شعر شما، انسان جهانی است، محدودیت نژادی خاصی ندارد. جالب بودن این مساله اینجاست که شما از وطن و زادگاه تان دور هستید، اما حس نوستالژیک انسان ایرانی بر شعر شما حاکم نمی شود و نگاه کلان تری به مساله انسان دارید، این دغدغه از کجا نشات می گیرد؟

ما از هر نژاد و ملتی که باشیم وجوه اشتراک مان بیشتر از موارد اختلاف و افتراق مان است. دشمنان مشترکی نیز از ازل تا ابد داشته و خواهیم داشت. بلایای طبیعی و خطرناک تر از آن حضور ابدی شر و بدی سرشته در نهاد بشر از آن جمله است. شری که هر از گاه از کنترل خارج شده و جویبارهای خون جاری می کند. ما فقط با مسوولیت پذیری، دوراندیشی، همدلی و همدردی است که می توانیم بر بعضی از این دشمنان چیره شویم یا دست کم به یاری و کمک قربانیان و آسیب دیدگان آنها بشتابیم.

حضور انسانی عاری از نشانه های بارز قومی و با ویژگی های جهانی در شعر من احتمالا به خاطر زندگی در مناطق مختلف و حشر و نشر با افرادی از فرهنگ ها و تمدن های دیگر بوده است، اگرچه معتقدم لازم نیست دور دنیا بگردی تا نگاهی جهانی به زندگی داشته باشی. مقداری نیز ناشی از تجاربی است که به من می گوید مرزهای دنیای امروز آنقدر نامرئی اند که اگر امروز یک ترقه در خلیج فارس در برود فردا قیمت بنزین در سنتیاگو شیلی بالا خواهد رفت و خشکسالی در تگزاس قیمت برنج را در مغازه های اتیوپی چند برابر خواهد کرد. در چنین دنیا و شرایطی می توان از صمیم قلب به یک تمدن و فرهنگ مومن و وفادار باقی ماند، اما محدود و محصور کردن خود در چارچوب آن فرهنگ می تواند به انزوا و چه بسا بی پناهی بیانجامد.

در همین راستا، همواره «دیگری» در شعر شما حضور پر رنگی دارد، خطاب های شما اغلب «تو» است و زاویه روایت تان محدوده یی گسترده تر از «من» را دربرمی گیرد. اشاره به این نکته در شعر شما هم به نظرم حایز اهمیت است و فکر می کنم ناشی از نوع نگرش خاصی است...

لحن خطابی تعدادی از اشعار این مجموعه و استفاده از ضمایر دوم و سوم شخص را می توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد. در مواردی که مخاطب خودم نیستم روی سخن با فرد غایبی-معاصر یا درگذشته است که به مناسبتی فرا خوانده شده است. مورد دیگر که بیشتر تکنیکی است ضمایر «تو» و «او» به قصد تضعیف سانتی منتالیسم و سودازدگی به کار گرفته می شود. به این معنی که با نوعی فرافکنی و انتقال حس یا تجربه خود به دیگری از احساساتی شدن شعر جلوگیری می کنم.

اگر خاطرتان باشد، یکی، دو سال قبل، در همین روزنامه اعتماد یادداشتی نوشتم در این رابطه که چطور شعر عباس صفاری را مهاجرت نابود نکرد و او توانست شعرش را حفظ کند. حالا می خواهم شخص خودتان را در مواجهه با همین پرسش قرار بدهم؛ خودتان فکر می کنید چرا مهاجرت شعرتان را تخریب نکرد؟ چون ما شاهد این مساله هستیم که مهاجرت سطح شعری اغلب شاعران ما را تنزل داد...

یکی از دلایلش این است که تا 15 سال پس از ترک تهران و اقامت در غرب کار چندانی در زمینه شعر انجام ندادم. شعر طی آن سال ها همواره با من بود و هرجا که مجالی می یافت در طرح هایی که می کشیدم خودی نشان می داد اما در قالب کلام نوشته نمی شد. فکر هم نمی کردم که دیگر باره زمانی به صورت حرفه یی و پیگیر به آن بپردازم. شعر در نظرم کار طاقت فرسا و دشواری بود که در صورت موفقیت نیز نه می توانست درآمد و بهره یی برایم داشته باشد و نه شهرت و اعتباری در کشور میزبان.

اگرچه نهایتا برخلاف تصور خودم در همان آغاز کار ترجمه تعدادی از آنها سر از نشریات و جنگ های معتبر انگلیسی زبان و کتاب درسی درآورد. در چنین شرایطی وقتی کار شعر را شروع کردم نه ادعایی داشتم، نه ارتباطی با اهالی ادب و نه توقعی که به عنوان شاعر پذیرفته یا مطرح باشم. به گمان من کلید موفقیت نیز مضاف بر استعداد لازم در همین بی ادعایی و کار خستگی ناپذیر در تنهایی است و به دور از مناسبات حقیر کاسبکارانه توام با شتابزدگی و خودبزرگ بینی. متاسفانه در سفرهایی که به ایران داشته ام، دیده ام که بسیاری از شاعران جوان وقتی را که باید صرف ارتقای هنرشان کنند در امور بی حاصل و بیهوده هدر می دهند.

می دانم که شما سوای شعر، به تصویرسازی هم علاقه دارید و به این کار مبادرت می ورزید. اما فکر می کنم این مساله به شعرتان هم تسری پیدا کرده و در شعر هم به دنبال تصویرسازی هستید. تصویرسازی شما در شعر به نظرم از کنار هم قرار دادن تکه تکه های یک عکس صورت می گیرد و به این طریق حس تعلیق را به وجود می آورید، تا اینکه یک تصویر یکپارچه را عرضه کنید، موافقید؟

من کار شعر را با سروده های ایماژیستی آغاز کردم و از مجموعه دوم به این سمت بود که تصویر را برای سرودن کافی ندیدم و به مرور استعاره و دیگر اسباب شعری جایگاه عمده تری را در شعرم اشغال کردند. اما هنوز هم کماکان از تصویر اگر لازم باشد استفاده می کنم. گرایشم به تصویر پردازی در شعر نیز به خاطر علاقه و تحصیلاتی است که در رشته های هنری به ویژه کارهای گرافیستی داشته ام.

و سوال آخر اینکه از سیر کارنامه کاری تان در این شش مجموعه شعری که منتشر کرده اید، راضی بوده اید؟ بازخوردهایی که از مخاطبان و منتقدان طی این سال ها دریافت کرده اید، راضی تان کرده؟

از مجموعه جدیدم هنوز آنقدر فاصله نگرفته ام که بتوانم نظری بدهم، اما در رابطه با مجموعه های قبلی به گمانم «خنده در برف» یکدست ترین و بی نقص ترین مجموعه است. اما محبوبیت «کبریت خیس» و چاپ های متعدد آن باعث شد سطح توقع خواننده بیش از حد لازم بالا برود و در نتیجه در حد کبریت خیس از آن استقبال نشد. من اما در مجموع آدم خودشیفته یی نیستم و به ندرت از کار خودم خشنود بوده ام. جایی خواندم که «جان اشبری» از دوست شاعری می پرسد از تمام اشعاری که طی یک سال می سراید چند تا را از هر لحاظ می پسندد و دوست پاسخ می دهد سه، چهار شعر را. اشبری با تعجب می گوید خوش به حالت. من یکی، دو شعر را بیشتر نمی پسندم.

هر شاعری اگر خودشیفته نباشد پس از فاصله گرفتن از شعرش و به قولی بیات شدن شعر سراغ آن برود فرق چندانی با خواننده شعر نخواهد داشت و چه بسا که شعر مورد نظر دیگر مورد پسندش نباشد. در این مرحله اگر شعر را چاپ نکرده باشد می تواند دست به حک و اصلاح آن بزند، گاهی نیز جایی برای حک و اصلاح ندارد و اینجاست که باید تصمیم بگیرد که اصلا به درد چاپ می خورد یا خیر. من از هر مجموعه ام اگر 10 شعرش را بپسندم کلاهم را به عرش می اندازم.

بازتاب ها و نظر مخاطب و منتقد اما از همان مجموعه اولم به طرز غافلگیرکننده یی مثبت و خوب بوده است. در مورد اشعار کانکریتم با وجود اینکه توضیح دادم سابقه هزارساله در دنیا دارد و به خاطر محدودیت هایش جای دوری با آن نمی توان رفت، آن طور که باید درک نشد، یا زیادی آن را جدی گرفتند یا هیچ بهایی به آن ندادند، یا پنداشتند یک نفر آمده چیزی را به نام خودش به ثبت برساند. من اما با استفاده از تجارب گرافیستی و فقط به این دلیل که سابقه یی در ادبیات معاصرمان نداشت تعدادی را محض نمونه «درست» کرده بودم که در این مورد نیز گفتند و نوشتند که سابقه داشته و قبلا «صفارزاده» و «احمدرضا احمدی» خدمتش رسیده اند. من کار آنها را دیده ام، آنها حروفچینی نامتعارفند و راه زیادی تا شعر کانکریت دارند.

گذشته از آن اگر هم آن شعر ها را کانکریت ارزیابی کنیم چه اشکالی دارد که هنرمند دیگری نیز به آن بپردازد یا بسط و گسترش اش بدهد. مگر اشکالی داشت که پس از انتشار اشعار کانکریت من در جنگ «انهدوانا» و مجموعه «دوربین قدیمی» چند شاعر دیگر نیز آثاری در این زمینه خلق کردند؟ در نقد ها طبیعی است که منتقد بخشی از نقدش را نیز به کمبود ها و ضعف های اثر اختصاص می دهد که در مورد کارهای من غالبا منصفانه و مفید بوده است. گاهی هم یک نفر پیدا می شود و از حق دموکراتیکش استفاده کرده و بی هیچ توضیحی می گوید شعرت را دوست ندارد و تو به او حق می دهی که دوست نداشته باشد اما درمی مانی که پس این شور و اشتیاقی که برای نزدیک شدن به تو صرف می کند از برای چیست؟