پرواز آقای مهره چین اقتصادی به حوزه نمایندگی ریو!

سیب موز پنج نفر از نمایندگان مجلس با هزینه ای معادل یک

میلیارد ریال در ایام تعطیلات مجلس که اصولاً برای سرکشی به مناطق

انتخاباتی شان و دیدار های مردمی و شناسایی خلأ های موجود در نظر گرفته

می شود همراه با کاروان پاراالمپیک راهی ریو برزیل شدند. یکی از این

نمایندگان که ادعای توانایی جابه جایی وزیر و سایر مهره های اقتصادی را

به خصوص در نفت دارد، توانسته در حوزه انتخابیه خود اقوام و آشنایان را به

خوبی بر سر کار بگمارد و اکنون با این سفر نشان می دهد مهره چینی در حوزه

ورزش نیز به همراه برخی دوستانش در دولت را در دستور قرار داده است. گ

فتنی

است پرواز این نمایندگان بر اساس گزارش روز پلاس با پرواز کلاس تجاری

هواپیمایی امارات است که یکی از گران ترین و لوکس ترین خطوط هواپیمایی جهان

است و مجموع هزینه های بلیت آنها 100 میلیون تومان برآورد شده است. با

آنکه پرواز های ورزشکاران با مشکلات فراوان و در پایین ترین سطح تشریفات

انجام شده است. پرواز کلاس تجاری هواپیمایی امارات از تهران به مقصد ریودو

ژانیروی برزیل در ارزان ترین قیمت که در کابین سوم انجام می شود، 5 هزار و

954 دلار است که این میزان با توجه به کابین پروازی می تواند به بیش از

11 هزار دلار معادل 38 میلیون تومان برسد.

پرواز آقای مهره چین اقتصادی به حوزه نمایندگی ریو!

سیب موز: پرواز آقای مهره چین اقتصادی به حوزه نمایندگی ریو!

پرواز آقای مهره چین اقتصادی به حوزه نمایندگی ریو! 2