نیروی شان به جای جنبش عدم تعهد صرف تعامل با کدخدا شد

سیب موز محمدحسین یادگاری در گفت وگو با فارس، افزود: ریاست جنبش عدم تعهد فرصتی برای ما بود تا بتوانیم روابط خود را به نحو مطلوب با کشورهای دیگر توسعه دهیم و در رابطه با مسائل منطقه ای و جهانی در بحث مقابله با تروریسم، داعش و تفکرات طالبانی استفاده مطلوب داشته باشیم. وی افزود: البته دولتمردان ما به دنبال برجام و رفع مشکلات اقتصادی از طریق برجام بودند و این مسائل را فراموش کردند، زیرا می خواستند اقتصاد را با برجام درست کنند که قول 1+5 انجام نشد و حالا باید مسئولیت جنبش عدم تعهد را هم تحویل دهیم. یادگاری گفت: متأسفانه در زمینه سیاست خارجی منفعلانه عمل کردیم، به طوری که مسئولان درایت نکردند و به دنبال ارتباط با عربستان و شیوخ خلیج فارس بودند که نتایج آن را هم دیدیم و این نتایج حاصل سیاست خارجه منفعلانه ماست، زیرا اگر با قدرت جواب آنها را می دادیم، با جسارت مقابل ما نمی ایستادند. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: ما در دولت های نهم و دهم با کشورهایی مانند کوبا و ونزوئلا که کشورهای نزدیک امریکا هستند، ارتباط داشتیم و قرارداد بستیم، ولی دولت یازدهم کاری در این زمینه انجام نداد، به طوری که مسائل اقتصادی را به خاطر برجام تعطیل کردیم و قدرت سیاسی خود را برای برقراری ارتباط با کدخدا تحت الشعاع قرار دادیم.

نیروی شان به جای جنبش عدم تعهد صرف تعامل با کدخدا شد

سیب موز: نیروی شان به جای جنبش عدم تعهد صرف تعامل با کدخدا شد

نیروی شان به جای جنبش عدم تعهد صرف تعامل با کدخدا شد 2