نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش بی جا شده گان داخلی

نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش بی جا شده گان داخلی

سیب موز: نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش بی جا شده گان داخلی سیب موز سازمان ملل متحد از افزایش بی جا شده گان داخلی و وضعیت بد برگشت کننده گان به افغانستان نگران است. استیفن اوبرایان رییس کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد با ابراز این نگرانی می گوید که برنامه درخواست اضطراری این سازمان برای کمک بیشتر با افراد نیازمند در افغانستان آغاز شده است. این سازمان برای رسیده گی به یک ملیون تن در افغانستان در چهار ماه باقی مانده سال به صد و پنجاه ملیون دالر نیاز دارد.

استیفن اوبرایان رییس کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در این گفتگو با طلوع نیوز ادامه نبردها را در افغانستان نگران کننده می داند. به باور او کودکان در این نبردها آسیب های جدی دیده اند. به باور او احتمال می رود این نبردها تا پایان سال روان میلادی تا یک ملیون تن از افغانان را بی خانمان بسازد.

به گزارش سیب موز اوبرایان گفت: "دلیلش هم همین است که ما خواهان منابع عاجل شده ایم تا چیزی که ما پیشبینی آن را می کنیم و نیز برای این یک مییلون نفر تا آخر سال روان میلادی رسیده گی شود. از این رو در چهار ماه آینده از سپتمبر تا ماه دسمبر سال روان ما به 150 میلیون دالر اضافی نیاز داریم تا به نیازهای بشردوستانه و حفاظت نیازهای غیرنظامیان رسیده گی کنیم، چه انانی که از پاکستان میایند و یا از ایران، و یا کسانی که در داخل کشور بیجا می شوند."

آقای اوبرایان می گوید که در دیدارهایی که با مقام های حکومت وحدت ملی انجام داده است بر تلاش بیشتر آنان برای رسیده گی به مردمان نیازمند تاکید کرده است. وی می افزاید که در آوردن اصلاحات در حکومت داری، ایجاد شفافیت و حسابدهی بهتر هیچ گونه معافیت نباید در نظر گرفته شود. این مقام سازمان ملل متحد بر شفافیت، مبارزه حکومت با فساد اداری و تلاش برای بهبود وضع اقتصادی مردمان این کشور تاکید می ورزد

.

او ادامه داد: "ما باید همیشه بالای حکومت داری خوب، شفافیت خوب و جوابگویی خوب توجه کنیم و هییچگاه معافیت وجود نداشته باشد. کشورهای گونه گون جهان در میزان های مختلف از این رهگذر قرار دارند. و ما باید این دیدگاه را که گفتم تشویق کنیم. زیرا این چیزی است که هم خواست مردم است و هم خواست تمام کشورهاست."

سازمان ملل متحد پیش از این بارها از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته تا مانع رساندن کمک های بشردوستانه به نیازمندان نشوند. اکنون با سرد شدن هوا در افغانستان این سازمان تلاش دارد تا کمک های زمستانی اش را پیش از وقوع سیلاب ها، برف کوچ ها و دیگر رویدادها به مناطق سردسیر کشور برساند.